Өкмөттөр аралык комиссия

2008-жылдын март айынан тартып Кыргыз Республикасынын Экономикалык жөнгө салуу министрлиги өкмөттөр аралык комиссиялардын катчылыгынын функциясын аткарат, ал КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 20-мартындагы № 95 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиялардын кыргыз бөлүгү жөнүндө жобого бекитилген. КР чет мамлекеттер менен Катчылыктын, ошондой эле ӨАК кыргыз бөлүгүнүн төрагасы жана аткаруу бийлик органы тарабынан, ӨАК тиешелүү төрагасы болуп саналган жетекчинин ортосундагы кызматташтыгы боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиялардын мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу максатында, 2009-жылдын 25-декабрында № 803 КРӨнүн токтому кабыл алынган. Алсак, Катчылыктын функциялары Комиссиянын жыйынынын күн тартибин жана протоколун түзүүдө, Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволорунун сунуштарынын негизинде комиссиянын курамы жөнүндө КР Өкмөтүнүн буйругунун долбоорун даярдоодо, комиссиянын протоколунун аткарылышын контролдоону ишке ашырууда, ошондой эле протоколдук чечимдерди ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө квартал сайын маалымат берүүдө камтылган. Жетекчиси тиешелүү Комиссиянын төрагасы болгон Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органы, ӨАК өткөрүү программасын жана делегациянын чет өлкөлүк бөлүгүнүн келүү программасын иштеп чыгат, Комиссиянын жыйынын даярдоо боюнча уюштуруу маселелерин анын ичинде протоколдук камсыздоону иштеп чыгат (тосуп алуу жана узатуу, автотранспорт менен камсыз кылуу, комиссия бөлүгүнүн чет өлкөлүк мүчөлөрү үчүн мейманкананы брондоо, фуршеттерди, кабыл алууларды, сувенирлерди сатып алууну уюштуруу, ӨАК уюштуруу техникасы жана кеңсе буюмдары менен камсыз кылуу, Комиссиянын мүчөлөрүнө таркатылуучу материалдарды жайылтуу). Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органы көчмө жыйындарды өткөрүүдө анын жетекчиси тиешелүү Комиссиянын төрагасы болуп саналат, Комиссиянын чет өлкөлүк бөлүгүнүн катчылыгы менен кыргыз делегациясынын келүү программасын иштеп чыгат жана макулдашат; келүү жана кетүү күндөрүн макулдашат; авиабилеттерди брондойт; кыргыз делегациясын чет өлкөлөрдө жайгаштыруу маселелерин макулдашат, ошондой эле комиссиянын төрагасын жана мүчөлөрүн Комиссиянын жыйынын өткөрүү үчүн керектүү таратылчу материалдар менен камсыздайт. Мында, Кыргыз Республикасынын министрликтери, ведомстволору жана аткаруу бийлигинин башка органдары КР ТИМдин көмөгү менен өз алдынча комиссиянын жыйынын күн тартибине киргизилген маселелерди чет өлкөлүк өнөктөштөр менен иштеп чыгышат жана протоколдук чечимдердин натыйжалуу аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартышат, ошондой эле Комиссиянын кыргыз бөлүгүнүн курамына киргизүү үчүн адистин кандидатурасын квалификациялык жана компетенттүүлүк принциптерине жараша өз алдынча аныкташат.

Тышкы байланыштар башкармалыгыТел. +996 312 620535 +170 (+156, +5051, +171) Факс: +996 312 661837e-mail: dcifo@mail.ru

Тема боюнча жаңылыктар:Өкмөттөр аралык комиссия
Онлайн кайрылуу