Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 149,6
ИДПнын өсүү темпи: 105,7
Өнөр жай: 116,7
Айыл чарба: 101,8
Курулуш: 104,3
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 101,4
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 99,6
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу