Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 557, 1
ИДПнын өсүү темпи: 103,5
Өнөр жай: 105,5
Айыл чарба: 102,7
Курулуш: 107,8
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 102,1
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 100,5
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу