Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 456,7
ИДПнын өсүү темпи: 92,6
Өнөр жай: 96,4
Айыл чарба: 100,8
Курулуш: 88,5
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 92,6
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 105,3
Шилтемелер
Онлайн кайрылуу