Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 405,2
ИДПнын өсүү темпи: 99,3
Өнөр жай: 91,4
Айыл чарба: 95,1
Курулуш: 90,9
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 105,6
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 106,2
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу