Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 203,0
ИДПнын өсүү темпи: 105,4
Өнөр жай: 111,1
Айыл чарба: 102,2
Курулуш: 102,9
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 103,6
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 107,1
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу