Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 454,9
ИДПнын өсүү темпи: 105,7
Өнөр жай: 114,3
Айыл чарба: 101,8
Курулуш: 109,4
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 102,8
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 101,2
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу