Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 380,1
ИДПнын өсүү темпи: 101,2%
Өнөр жай: 98,0%
Айыл чарба: 102,3%
Курулуш: 104,0%
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 101,7%
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 98,9%
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу