Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 232,6
ИДПнын өсүү темпи: 106,4
Өнөр жай: 120,5
Айыл чарба: 101,7
Курулуш: 105,9
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 101,4
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 100,3
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу