Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 334,6
ИДПнын өсүү темпи: 6,2
Өнөр жай: 117,4
Айыл чарба: 101,6
Курулуш: 107,8
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 102,5
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 100,3
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу