Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 723,1
ИДПнын өсүү темпи: 103,6
Өнөр жай: 107,2
Айыл чарба: 95,0
Курулуш: 95,2
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 106,5
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 111,2
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу