Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 474,5
ИДПнын өсүү темпи: 103,1
Өнөр жай: 104,9
Айыл чарба: 102,4
Курулуш: 108,4
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 101,7
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 99,8
Шилтемелер
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу