Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 335,3
ИДПнын өсүү темпи: 94,1
Өнөр жай: 100,2
Айыл чарба: 101,8
Курулуш: 92,2
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 90,2
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 102,2
Шилтемелер
Онлайн кайрылуу