Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 688,8
ИДПнын өсүү темпи: 107,0
Өнөр жай: 114,9
Айыл чарба: 106,7
Курулуш: 105,0
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 104,1
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 112,1
Личный кабинет министра
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу