Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 1228,9
ИДПнын өсүү темпи: 106,2
Өнөр жай: 102,7
Айыл чарба: 100,6
Курулуш: 110,3
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 106,2
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 107,3
Министрдин жеке кабинети
Күндүн саны
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу