Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 425,1
ИДПнын өсүү темпи: 107,7
Өнөр жай: 118,7
Айыл чарба: 108,4
Курулуш: 103,6
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 103,5
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 109,6
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу