Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 919,4
ИДПнын өсүү темпи: 107,0
Өнөр жай: 112,2
Айыл чарба: 107,3
Курулуш: 108,0
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 104,8
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 114,7
Личный кабинет министра
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу