Макрокөрсөткүчтөр
ИДП, млрд.сом: 919,1
ИДПнын өсүү темпи: 104,5
Өнөр жай: 101,3
Айыл чарба: 100,1
Курулуш: 114,6
Кызмат көрсөтүү чөйрөсү: 104,9
Мурунку жылдын декабрына карата КБИ: 106,7
Министрдин жеке кабинети
Күндүн саны
--}}
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу