Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Монополияга каршы саясат Буйруктар 2023-10-13 №133 БУЙРУК №133 "Кыргыз Республикасынын аймагында комүрго болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндо"
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук 2023-09-28 №414 КР Президентинин 2022-жылдын 28-декабрындагы ПЖ N 414 Жарлыгы
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Программалар 2023-09-21 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Буйруктар 2023-05-18 №60 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат керсетуулердун сапатына коомдук мониторинг (тышкы баалоо) жургузуунун типтуу методикасын бекитуу жонундо
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Токтомдор 2023-04-05 №185 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 5-апрелиндеги № 185 токтому
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук 2023-04-03 №85 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ 2023-жылдын 3-апрели ПЖ № 85
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Токтомдор 2023-03-30 №177 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 30-мартындагы № 177 токтому
Соода Токтомдор 2023-01-26 "2023-2026-жылдарга «Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын бекитүү" тууралуу КРМКнын Токтом долбоору
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук 2022-10-18 №350 КР Президентинин 2022-жылдын 18-октябрындагы ПЖ № 350 Жарлыгы
Региондорду өнүктүрүү 2022-05-31 302-т Баткен облусун өнүктүрүү жана калкка колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы №302-р токтому менен «Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо» долбоору, бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 60 ай болуп саналат.
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-12-17 N 614 Өлчөө каражаттарынын, стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, бирден нускада же чакан партиялар менен Кыргыз Республикасында даярдалган же импорт боюнча ташып келинген өлчөө каражаттарын каттоо, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Буйрук 2020-11-30 640 Акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун иштерин комплекстүү талдоо жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндө
Стратегиялык пландоо Буйрук 2020-11-05 358-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-ноябрындагы № 358-б Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экономиканы турукташтыруу боюнча кыска мөөнөттүү иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-08-24 N 441 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук эталондордун мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-06-25 №3966-VI 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-05-27 274 Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына мүчө кызмат ордуна талапкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан тандоо жана көрсөтүү маселелери жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2020-04-03 33 2020-жылдын 3-апрели № 33 Кыргыз Республикасынын "Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2019-09-10 N 464 Ченөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) ченөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга ченөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибин бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2019-09-02 N446 "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде санариптештирүү КРнын мыйзамы 2019-04-13 39 Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун электрондук системасын киргизүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2018-12-24 №109 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Фискалдык саясат Токтомдор 2018-06-04 №268 Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом
Ишкердик Токтомдор 2018-01-29 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Токтомдор 2018-01-29 56 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу