Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Монополияга каршы саясат Буйруктар 2024-05-17 №42 Керектоочүлордүн укуктарын коргоо чойросүндогү мониторинг жүргүзүүнүн тартибин бекитүү тууралуу
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Буйруктар 2024-03-20 Муниципалдык кызмат көрсотүүлордүн базалык реестрине киргизилген Кыргыз Республикасынын жергиликтүү оз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жонүндө
Региондорду өнүктүрүү Буйрук 2024-02-15 РП № 21 Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин тескемеси
Региондорду өнүктүрүү Токтомдор 2024-02-07 № 52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому
Региондорду өнүктүрүү Ченемдик укуктук актылар 2024-02-07 УП № 24 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы
Региондорду өнүктүрүү Ченемдик укуктук актылар 2023-12-29 ПЖ № 370 "Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы
Монополияга каршы саясат Буйруктар 2023-10-13 №133 БУЙРУК №133 "Кыргыз Республикасынын аймагында комүрго болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндо"
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук 2023-09-28 №414 КР Президентинин 2022-жылдын 28-декабрындагы ПЖ N 414 Жарлыгы
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Программалар 2023-09-21 2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы
АКТИВДЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ Токтомдор 2023-07-17 №364 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 17-июлундагы N 364 токтому "Атайын декларацияны берүү тартиби жөнүндө"
АКТИВДЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ КРнын мыйзамы 2023-06-06 №117 КР "Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана..." Мыйзамы
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Буйруктар 2023-05-18 №60 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат керсетуулердун сапатына коомдук мониторинг (тышкы баалоо) жургузуунун типтуу методикасын бекитуу жонундо
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Токтомдор 2023-04-05 №185 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 5-апрелиндеги № 185 токтому
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук 2023-04-03 №85 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ 2023-жылдын 3-апрели ПЖ № 85
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Токтомдор 2023-03-30 №177 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 30-мартындагы № 177 токтому
Соода Токтомдор 2023-01-26 "2023-2026-жылдарга «Кыргызстанда жасалган» улуттук экспорттук программасын бекитүү" тууралуу КРМКнын Токтом долбоору
Региондорду өнүктүрүү 2022-05-31 302-т Баткен облусун өнүктүрүү жана калкка колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы №302-р токтому менен «Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо» долбоору, бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 60 ай болуп саналат.
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-12-17 N 614 Өлчөө каражаттарынын, стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, бирден нускада же чакан партиялар менен Кыргыз Республикасында даярдалган же импорт боюнча ташып келинген өлчөө каражаттарын каттоо, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Буйрук 2020-11-30 640 Акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун иштерин комплекстүү талдоо жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндө
Стратегиялык пландоо Буйрук 2020-11-05 358-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-ноябрындагы № 358-б Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экономиканы турукташтыруу боюнча кыска мөөнөттүү иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-08-24 N 441 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук эталондордун мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-06-25 №3966-VI 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-05-27 274 Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына мүчө кызмат ордуна талапкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан тандоо жана көрсөтүү маселелери жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2020-04-03 33 2020-жылдын 3-апрели № 33 Кыргыз Республикасынын "Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу