Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №74 Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамы
ЕАЭБ Токтомдор №445 Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын ("жол картасын") ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү тууралуу
ЕАЭБ Буйрук №575-р Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча иш-чаралардын планын ("жол картасын") жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
ЕАЭБ Регламенттер Утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета N 98 Евразия экономикалык комиссиянын ишинин Регламенти
Мамлекеттик менчик саясат Нускамалар №143 Банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлордун отчетторун берүү боюнча НУСКАМА
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №584 Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө ЖОБО
ЕАЭБ Эреже Утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета № 24 Кызмат көрсөтүүлөр, мекеме жана иш аркылуу сооданы жөнгө салуу Эрежелери
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №865 Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №537 Кыргыз Республикасындагы баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигинин УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
ЕАЭБ Протокол 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасы тарабынан 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимди, Евразия экономикалык союзунун укугуна кирген айрым эл аралык келишимдерди жана Евразия экономикалык союзунун органдарынын актыларын колдонуу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу ПРОТОКОЛ
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №537 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Баалоо ишмердигин өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №217 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №537 Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология КРнын мыйзамы 118 Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 99 2018-жылдын 10-декабры № 99 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 49 Ченөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 9 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 362 Кыргыз Республикасынын аймагында убакытты эсептөөнүн тартиби жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 23 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 119 Кыргыз Республикасында чоңдуктар бирдиктерин жазуунун жана колдонуунун эрежелери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Макроэкономика Буйруктар 24 "Мамлекеттик материалдык резервди башкаруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын бюджетин талдоо жана тузуу боюнча Методологияны бекитуу жөнүндө" буйрукбу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 350 Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 703 Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу боюнча талаптарды камтыган техникалык регламенттердин, башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна метрологиялык экспертиза жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор № 724 2015-жылдын 29-майында кол коюлган Өлчөө каражаттарынын тибин, метрологиялык аттестациялоону, текшерүүнү жана калибрлөөнү бекитүү максатында сыноолордун жыйынтыктарын өз ара таануу жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу