Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №385 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук №194-р Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому"
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 329 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-мартындагы № 184 "Кыргыз Республикасында Бажы союзунун техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №31 "Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №60 "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №37 Кыргыз Республикасынын "Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №31 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №64 Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат Нускамалар №8 Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №804 Кыргыз Республикасында акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун ишин оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №624 Мамлекеттик мүлктү андан ары сатып алуу менен башкарууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө Жобо
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде санариптештирүү Токтомдор 554 Кыргыз Республикасында айрым товарларды санариптик идентификациялоо каражаттары менен маркалоо тартиби жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №374 Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
Стратегиялык пландоо Буйруктар 1 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы № 45 "Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методологияны жана мамлекеттик стратегиялык документтердин стратегиялык пландаштыруунун негиздерине шайкештигине баалоо жана инвентаризациялоо боюнча методологияны бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы № 1 буйругу менен бекитилген)
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти конкурска коюп сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №801 Аукциондо сатуу ыкмасы менен мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №370 Кийинки сатып алуу менен ижарага берүү ыкмасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №774 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №169 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Өнүктүрүү фонддору жана инвестициялар КРнын мыйзамы №95 от 22.07.2019 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасыны Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №941-V Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №3816-V Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Өнүктүрүү фонддору жана инвестициялар Буйруктар №28 от 06.02.2020 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлору боюнча тендер өткөрүүнүн эрежелери
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу