Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №774 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №169 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Инвестициялар жана МЖӨ КРнын мыйзамы №95 от 22.07.2019 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасыны Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №941-V Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №3816-V Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Инвестициялар жана МЖӨ Буйруктар №28 от 06.02.2020 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлору боюнча тендер өткөрүүнүн эрежелери
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №81 Иштебеген бир катар мамлекеттик ишканаларды жоюу жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №530 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №374 "Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү сисмтемасын ишке ашыруу маселеси жонүндө" токтому
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу Тартибин бекитүү жөнүндө" токтом
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Ишкердик КРнын мыйзамы 73 Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Ишкердик КРнын мыйзамы 15 Кыргыз Республикасынын "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 178-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашуу" буйругу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 639 Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 271-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу, шайкештикти баалоо, аккредитациялоо жана метрология тармагында кызматташуу жөнүндө Макулдашуусу жөнүндө” токтому
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 260 Бажы союзунун техникалык регламенттеринин талаптарын сактоого мамлекеттик контролдоо (көзөмөл) жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 512 Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу түрүндө продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 44 2020-жылдын 18-апрели № 44 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
Стратегиялык пландоо Буйрук 48-р Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү прогрессине мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун МАТРИЦАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-февралындагы № 48 -б буйругу менен бекитилген)
Соода Токтомдор 197 Кыргыз Республикасынын "Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө" токтому
Соода КРнын мыйзамы 41 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Мыйзамы
Ишкердик КРнын мыйзамы 195 "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу