Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Монополияга каршы саясат КРнын мыйзамы 90 Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө
АКТИВДЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ Кодекс КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА ПРОЦЕССУАЛДЫК КОДЕКСИ
Монополияга каршы саясат Токтомдор 242 Социалдык жактан маанилүү товарларынын айрым түрлөрүнө бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө
АКТИВДЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ Токтомдор №159 КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 159 токтому "Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө"
Өнүктүрүү фонддору жана инвестициялар КРнын мыйзамы №92 Инвестициялык фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук №350 КР Президентинин 2022-жылдын 18-октябрындагы ПЖ № 350 Жарлыгы
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр КРнын мыйзамы 139 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 85 Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 603 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Тартип 603 (39) Мамлекеттикжана муниципалдыккызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча НУСКАМА
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 303 Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 26 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 637 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Буйрук 191-р Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 129 Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 365 Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 431 Экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 364 Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды, (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, болтурбоо боюнча эрежени бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 391 "Чарбакер субъекттерди мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө эрежени бекитүү тууралуу" токтомун бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 304 Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген Чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестрин түзүү жана жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Монополияга каршы саясат Токтомдор 461 Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштык абалына талдоо жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Монополияга каршы саясат 27 ЕЭК Коллегиясынын 2017-жылдын 21-ноябрдагы № 27 “Дистанциялык ыкма аркылуу товарларды (жумуштарды, кызмат ксөтүүлөрдү) ишке ашырууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин макулдашылган саясатын жүргүзүүгө карата жалпы ыкмалары жөнүндө” Сунуштамасы
Макроэкономика Ченемдик укуктук актылар 59 Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси
Макроэкономика 239 Кыргыз Республикасында мамлекеттик болжолдоонун системасын жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдорун иштеп чыгуунун тартиби
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу