Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Ишкердик КРнын мыйзамы 15 Кыргыз Республикасынын "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 178-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашуу" буйругу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 639 Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 271-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу, шайкештикти баалоо, аккредитациялоо жана метрология тармагында кызматташуу жөнүндө Макулдашуусу жөнүндө” токтому
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 260 Бажы союзунун техникалык регламенттеринин талаптарын сактоого мамлекеттик контролдоо (көзөмөл) жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 512 Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу түрүндө продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 44 2020-жылдын 18-апрели № 44 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
Стратегиялык пландоо Буйрук 48-р Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү прогрессине мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун МАТРИЦАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-февралындагы № 48 -б буйругу менен бекитилген)
Соода Токтомдор 197 Кыргыз Республикасынын "Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө" токтому
Соода КРнын мыйзамы 41 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө" Мыйзамы
Ишкердик КРнын мыйзамы 195 "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
195 Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Ишкердик КРнын мыйзамы 55 "Ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
55 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Ишкердик ишти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу жөнүндө
Соода Токтомдор 142 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Үчүнчү өлкөлөр менен соода жагында тарифтик эмес жөнгө салуунун чаралары колдонула турган, Товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген спецификалуу товарлардын экспортун жана импортун лицензиялоо боюнча уюм-эксперттердин жана лицензиарлардын тизмегин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Соода Токтомдор 67 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнү "Куралдардын жана аскердик техниканын, ошондой эле аскердик багыттагы башка продукциялардын импортун, экспортун лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому
Соода Токтомдор 330 Экспорттук контролдун улуттук системасын Кыргыз Республикасында ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Соода КРнын мыйзамы 30 Экспорттук контроль жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы
Соода Токтомдор 257 Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасында экспорттук контролдун улуттук тутумун өркүндөтүү боюнча андан аркы чаралары жөнүндө" токтому
Региондорду өнүктүрүү Токтомдор 359 Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмесин аныктоонун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-июлунда № 359, кабыл алынган токтому.
Ишкердик Токтомдор 417 Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Ишкердик КРнын мыйзамы 72 "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Ишкердик Жобо 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Соода Токтомдор Трансчек аралык (тышкы) электрондук сооданын алкагында жеке жактар тарабынан андан ары сатып алуу максатында Кыргыз Республикасына ташылып келүүчү товарларга карата бажы кампасынын бажы жол-жобосун колдонуу менен бажы операцияларын жүргүзүү боюнча эксперимент жүргүзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу