Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Соода Токтомдор 330 Экспорттук контролдун улуттук системасын Кыргыз Республикасында ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Соода КРнын мыйзамы 30 Экспорттук контроль жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы
Соода Токтомдор 257 Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасында экспорттук контролдун улуттук тутумун өркүндөтүү боюнча андан аркы чаралары жөнүндө" токтому
Региондорду өнүктүрүү Токтомдор 359 Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмесин аныктоонун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-июлунда № 359, кабыл алынган токтому.
Ишкердик Токтомдор 417 Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Ишкердик КРнын мыйзамы 72 "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Ишкердик Жобо 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Соода Токтомдор Трансчек аралык (тышкы) электрондук сооданын алкагында жеке жактар тарабынан андан ары сатып алуу максатында Кыргыз Республикасына ташылып келүүчү товарларга карата бажы кампасынын бажы жол-жобосун колдонуу менен бажы операцияларын жүргүзүү боюнча эксперимент жүргүзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Ишкердик Токтомдор 1057-VI "Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү укугуна ээ болгон ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому
Ишкердик Токтомдор 195 Кыргыз Республмкасынын "Ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдүн бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтар базасы жөнүндө" токтому
Ишкердик Токтомдор 108 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 "Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө" токтому
Токтомдор 417 Кыргыз Республикасынын "Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому
Ишкердик Токтомдор 417 Кыргыз Республикасынын "Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому
417 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №35 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №37 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №39 Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун электрондук системасын киргизүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №50 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Ченемдик укуктук актылар №370 КР 2008-жылдын 25-апрелиндеги АТР боюнча N 65 мыйзамы
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №86 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы №88 Террористтик ишти финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Фискалдык саясат Токтомдор №45 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө
Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык реформа Буйрук №699 КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 29-декабрындагы N 699-т тескемеси
Фискалдык саясат Токтомдор №158 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-апрелиндеги № 144 "Салыктарды башкаруу боюнча жоболорду жана тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу