Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 85 Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 603 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Тартип 603 (39) Мамлекеттикжана муниципалдыккызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча НУСКАМА
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 303 Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 26 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 637 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Буйрук 191-р Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Токтомдор 129 Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 365 Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 431 Экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 364 Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды, (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, болтурбоо боюнча эрежени бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 391 "Чарбакер субъекттерди мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө эрежени бекитүү тууралуу" токтомун бекитүү жөнүндө
Монополияга каршы саясат Токтомдор 304 Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген Чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестрин түзүү жана жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Монополияга каршы саясат Токтомдор 461 Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштык абалына талдоо жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Монополияга каршы саясат 27 ЕЭК Коллегиясынын 2017-жылдын 21-ноябрдагы № 27 “Дистанциялык ыкма аркылуу товарларды (жумуштарды, кызмат ксөтүүлөрдү) ишке ашырууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин макулдашылган саясатын жүргүзүүгө карата жалпы ыкмалары жөнүндө” Сунуштамасы
Макроэкономика 239 Кыргыз Республикасында мамлекеттик болжолдоонун системасын жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдорун иштеп чыгуунун тартиби
Макроэкономика Экономикалык болжолдоо боюнча методикалык негиздер (2018-жылдын 4-майындагы КР Экономика министрлигинин буйругу)
Макроэкономика Мамлекеттик резервдин материалдык баалуулуктарын узак мөөнөттүү сактоо боюнча Нускама
Стратегиялык пландоо 221 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы)
Коррупцияга каршы күрөшүү КРнын мыйзамы № 74 Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө
Коррупцияга каршы күрөшүү КРнын мыйзамы №153 Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө
Инвестициялар жана МЖӨ КРнын мыйзамы 66 "Инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Соода Келишим 212 2011-жылдын 18-октябрындагы "Эркин соода аймагы жөнүндө" келишим
Соода Макулдашуу 77 2015-жылдын 29-майында Казакстан Республикасынын Бурабай поселогунда кол коюлган бир тараптан Евразия экономикалык бирлигинин жана ага мүчө-мамлекеттердин жана экинчи тараптан Вьетнам Социалисттик Республикасынын ортосундагы Эркин соода жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу