Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Ишкердик 2007-05-25 72 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
Соода КРнын мыйзамы 2002-03-20 40 "Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология 2001-02-01 15 Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
ЕАЭБ Келишим Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишим
ЕАЭБ КРнын мыйзамы №111 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу
ЕАЭБ Тартип Постановление Правительства Кыргызской Республики №263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсүнүн Тартиби
ЕАЭБ Тартип Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года № 263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсү жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын жыйындарында кароо үчүн документтерди даярдоонун регламенти жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №74 Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамы
ЕАЭБ Токтомдор №445 Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын ("жол картасын") ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү тууралуу
ЕАЭБ Буйрук №575-р Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча иш-чаралардын планын ("жол картасын") жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
ЕАЭБ Регламенттер Утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета N 98 Евразия экономикалык комиссиянын ишинин Регламенти
Мамлекеттик менчик саясат Нускамалар №143 Банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлордун отчетторун берүү боюнча НУСКАМА
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №584 Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө ЖОБО
ЕАЭБ Эреже Утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета № 24 Кызмат көрсөтүүлөр, мекеме жана иш аркылуу сооданы жөнгө салуу Эрежелери
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №865 Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №537 Кыргыз Республикасындагы баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигинин УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
ЕАЭБ Протокол 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасы тарабынан 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимди, Евразия экономикалык союзунун укугуна кирген айрым эл аралык келишимдерди жана Евразия экономикалык союзунун органдарынын актыларын колдонуу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу ПРОТОКОЛ
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №537 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Баалоо ишмердигин өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №217 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №537 Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология КРнын мыйзамы 118 Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 99 2018-жылдын 10-декабры № 99 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 49 Ченөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 9 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу