Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2019-09-10 N 464 Ченөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) ченөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга ченөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибин бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2019-09-02 N446 "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу
Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде санариптештирүү КРнын мыйзамы 2019-04-13 39 Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун электрондук системасын киргизүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2018-12-24 №109 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Фискалдык саясат Токтомдор 2018-06-04 №268 Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом
Ишкердик Токтомдор 2018-01-29 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Токтомдор 2018-01-29 56 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2017-09-12 №554 КР аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2017-06-06 № 99 Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө
Персоналды өнүктүрүү Тартип 2016-12-29 706 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн ТАРТИБИ
Ишкердик Токтомдор 2016-11-10 1057-VI КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө
Ишкердик 2016-07-27 417 Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Соода Токтомдор 2014-09-30 560 "Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Соода Эреже 2014-09-30 560 Кыргыз Республикасынын аймагында товарлардын айрым түрлөрүнө соода жүргүзүүнүн Эрежелери
Ишкердик Токтомдор 2013-04-15 195 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2013-жылдын 15-апрели N 195 Ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдүн бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтар базасы жөнүндө
АКТИВДЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ Токтомдор 2012-12-18 №839 Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө 2012-жылдын 18-декабры N 839
Ишкердик Токтомдор 2012-02-18 108 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө
Ишкердик 2007-05-25 72 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
Соода КРнын мыйзамы 2002-03-20 40 "Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология 2001-02-01 15 Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
ЕАЭБ Келишим Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишим
ЕАЭБ КРнын мыйзамы №111 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу
ЕАЭБ Тартип Постановление Правительства Кыргызской Республики №263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсүнүн Тартиби
ЕАЭБ Тартип Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года № 263 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсү жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын жыйындарында кароо үчүн документтерди даярдоонун регламенти жөнүндө ЖОБО
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу