Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-12-17 N 614 Өлчөө каражаттарынын, стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, бирден нускада же чакан партиялар менен Кыргыз Республикасында даярдалган же импорт боюнча ташып келинген өлчөө каражаттарын каттоо, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Буйрук 2020-11-30 640 Акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун иштерин комплекстүү талдоо жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун курамын бекитүү жөнүндө
Стратегиялык пландоо Буйрук 2020-11-05 358-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 5-ноябрындагы № 358-б Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экономиканы турукташтыруу боюнча кыска мөөнөттүү иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2020-08-24 N 441 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук эталондордун мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-06-25 №3966-VI 2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик менчикти менчиктештирүү программасын бекитүү
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор 2020-05-27 274 Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына мүчө кызмат ордуна талапкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан тандоо жана көрсөтүү маселелери жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2020-04-03 33 2020-жылдын 3-апрели № 33 Кыргыз Республикасынын "Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2019-09-10 N 464 Ченөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) ченөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга ченөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибин бекитүү жөнүндө
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2018-12-24 №109 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Фискалдык саясат Токтомдор 2018-06-04 №268 Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом
Ишкердик Токтомдор 2018-01-29 56 Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Токтомдор 2018-01-29 56 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 2017-09-12 №554 КР аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Фискалдык саясат КРнын мыйзамы 2017-06-06 № 99 Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө
Персоналды өнүктүрүү Жобо 2016-12-30 308 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө ЖОБО
Персоналды өнүктүрүү Жобо 2016-12-29 706 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Персоналды өнүктүрүү Жобо 2016-12-29 706 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө ЖОБО
Персоналды өнүктүрүү Жобо 2016-12-29 706 Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө ЖОБО
Персоналды өнүктүрүү Тартип 2016-12-29 706 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн ТАРТИБИ
Ишкердик Токтомдор 2016-11-10 1057-VI КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин бекитүү жөнүндө
Ишкердик 2016-07-27 417 Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
Персоналды өнүктүрүү КРнын мыйзамы 2016-05-30 75 Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Стратегиялык пландоо Токтомдор 2014-11-10 633 Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобо (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 токтому)
Соода Токтомдор 2014-09-30 560 "Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу