ЧУАны талкуулоо
Фильтр
ЧУА аталыштары ЧУА кыскача мазмуну Тескөөчү башкармалык Кароо мөөнөтү Статус Түзүлгөн күнү Иш
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө Долбоор Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө” ушул токтом долбоору “Экспорттук контроль жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, “Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесин жана БУУ КК 1540-резолюциясын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экспорттук контролдоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды массалык кыйратуучу куралдарды жайылтпоо жаатындагы эл аралык келишимдердин талаптарына шайкеш келтирүү жана кош багыттагы товарларды контролдоонун натыйжалуу системасын түзүү максатында иштелип чыкты. Соода

Кароодо 23-08-2022 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы №560 «Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор. Ата мекендик товарларды сатуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү. Соода

07-09-2022

07-09-2022

Кароодо 08-08-2022 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы №560 «Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке келтирүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор. Ата мекендик товарларды сатуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү. Соода

07-09-2022

07-09-2022

Кароодо 08-08-2022 Көрүү
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-июнундагы №374 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмү жана курамы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы №425 Жарлыгына шайкеш келтирүү максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-ноябрындагы №242 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмүн жана курамын бекитүүгө байланыштуу уюштуруу чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 23-июнундагы №374 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталууда Соода

Кароодо 21-07-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун максаты, жаратылыш ресурстарынын орду толгус ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана уникалдуу Сары - Таш кениндеги жаратылыш ташы - акиташ-ракушечник сырьёсунун кескин азайып кетүүсүнө жол бербөө болуп саналат. Соода

03-06-2022

02-07-2022

Кароодо 03-06-2022 Көрүү
"Кыргыз Республикасынын аймагынан Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан тышкары жыгач материалдары менен жыгачты ташып чыгууга (экспорттоого) убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Өлкөнүн ички рыногунда жыгачтын жана жыгач материалдарынын жетишсиздигине жол бербөө максатында, Кыргыз Республикасынан жыгачты жана жыгач материалдарын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга (экспорттоого) кайрадан убактылуу тыюу салуу сунушталууда. Соода

01-06-2022

30-06-2022

Кароодо 01-06-2022 Көрүү
"Экспорттук контролдоо максатында товарларга жана технологияларга көзкарандысыз идентификациялык экспертиза жүргүзүү системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору “Экспорттук контролдоо максатында товарларга жана технологияларга көзкарандысыз идентификациялык экспертиза жүргүзүү системасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын “Экспорттук контроль жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамдарын жана БУУ КК 1540 Резолюциясын ишке ашыруу, ошондой эле экспорттук контролдоонун натыйжалуу системасын түзүү, Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесине киргизилген, экспорттолгон, импорттолгон жана транзиттик товарларды идентификациялоо боюнча тиешелүү экспертизаларды өткөрүү үчүн идентификациялык борборлорду ишке киргизүү жана иштетүү максатында иштелип чыкты. Соода

19-05-2022

18-06-2022

Кароодо 19-05-2022 Көрүү
"Баалуу металлдарды жана баалуу металлдарды камтыган сырьёлук товарларды Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга сандык чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтом долбоорунун негизги максаты ата мекендик зергерчилик тармакты коргоо жана баалуу металлдарды жана баалуу металлдарды камтыган сырьёлук товарларды бажы аймагынан тышкары иштетүүгө Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Соода

19-05-2022

18-06-2022

Кароодо 19-05-2022 Көрүү
"Женева шаарында, Швейцария Конфедерациясында Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин Дүйнөлүк Соода Уюмунун маселелери боюнча Өкүлчүлүгү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Токтом долбоорунун максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын Дүйнөлүк Соода Уюмуна катышуусуна байланыштуу маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн ишинин укуктук негиздерин аныктоо жана ДСУ Макулдашууларынын алкагында Кыргыз Республикасынын милдеттеринин сакталышын камсыздоо болуп саналат. Соода

16-05-2022

15-06-2022

Кароодо 16-05-2022 Көрүү
Кыргыз Республикасынын мыйзамы "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик стратегиялык башкаруу жөнүндө" Ушул Мыйзам мамлекеттик стратегиялык башкаруу документтеринин тутумун жана катышуучуларынын негизги принциптерин, жоопкерчилигин белгилейт жана мамлекеттик стратегиялык документтерди демилгелөө, иштеп чыгуу, бекитүү, жүзөгө ашыруу, мониторинг жүргүзүү жана жүзөгө ашырууну баалоо, өзгөртүүлөрдү киргизүү жана аяктоо менен байланышкан мамилелерге жайылтылат. Стратегиялык пландоо

Кароодо 01-01-1970 Көрүү
"Электрондук соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Ушул "Электрондук соода жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (мындан ары-мыйзамдын долбоору) "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык даярдалган жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларды юридикалык күчү боюнча жогору туоган ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүүгө багытталган. Соода

Кароодо 31-03-2022 Көрүү
"Товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору “Товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы №26 “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында жана Дүйнөлүк соода уюмунун (ДСУ) алкагында эл аралык милдеттерди аткаруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Евразия экономикалык бирлигинин ченемдерине шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын товар өндүрүүчүлөрүнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо үчүн товардын импортунда атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонууга байланыштуу коомдук мамилелерди жөнгө салат. Соода

22-03-2022

21-04-2022

Кароодо 22-03-2022 Көрүү
"Мурда пайдаланылган катализаторлорду, катализаторлордо камтылган баалуу металлдардын шлактарын, күлдөрүн жана калдыктарын Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга (экспорттук) тыюу салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоору Ушул токтомдун максаты, автоунаалардан атмосферага чыгуучу кычкыл газдардан булгануулардын деңгээлин азайтуу аркылуу адамдардын жашоосун жана ден соолугун, айланы-чөйрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо болуп саналат. Соода

11-03-2022

10-04-2022

Кароодо 11-03-2022 Көрүү
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу