Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Стратегиялык пландоо Буйруктар 1 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы № 45 "Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методологияны жана мамлекеттик стратегиялык документтердин стратегиялык пландаштыруунун негиздерине шайкештигине баалоо жана инвентаризациялоо боюнча методологияны бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы № 1 буйругу менен бекитилген)
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти конкурска коюп сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №801 Аукциондо сатуу ыкмасы менен мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №370 Кийинки сатып алуу менен ижарага берүү ыкмасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №774 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №169 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Инвестициялар жана МЖӨ КРнын мыйзамы №95 от 22.07.2019 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасыны Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №941-V Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №3816-V Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Инвестициялар жана МЖӨ Буйруктар №28 от 06.02.2020 года Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлору боюнча тендер өткөрүүнүн эрежелери
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №81 Иштебеген бир катар мамлекеттик ишканаларды жоюу жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №530 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №374 "Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү сисмтемасын ишке ашыруу маселеси жонүндө" токтому
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу Тартибин бекитүү жөнүндө" токтом
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №554 Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Персоналды өнүктүрүү Жобо 706 Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө
Стратегиялык пландоо Токтомдор 194 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясын бекитүү жөнүндө Концепция (Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 31-мартындагы № 194 токтому менен бекитилген)
Ишкердик КРнын мыйзамы 73 Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Ишкердик КРнын мыйзамы 15 Кыргыз Республикасынын "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 178-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашуу" буйругу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 639 Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук 271-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу, шайкештикти баалоо, аккредитациялоо жана метрология тармагында кызматташуу жөнүндө Макулдашуусу жөнүндө” токтому
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу