Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор № 724 2015-жылдын 29-майында кол коюлган Өлчөө каражаттарынын тибин, метрологиялык аттестациялоону, текшерүүнү жана калибрлөөнү бекитүү максатында сыноолордун жыйынтыктарын өз ара таануу жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор №385 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Буйрук №194-р Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому"
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор 329 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-мартындагы № 184 "Кыргыз Республикасында Бажы союзунун техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Инвестициялар КРнын мыйзамы №7 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №31 "Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №60 "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №37 Кыргыз Республикасынын "Мүлккө муниципиалдык менчик жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №31 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат КРнын мыйзамы №64 Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы
Мамлекеттик менчик саясат Нускамалар №8 Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №804 Кыргыз Республикасында акциялардын контролдук мамлекеттик пакети бар мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун ишин оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №624 Мамлекеттик мүлктү андан ары сатып алуу менен башкарууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №14 Мамлекеттик менчиктештирүү фондунун каражаттарын пайдалануу тартиби жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №374 Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
Стратегиялык пландоо Буйруктар 1 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы № 45 "Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу боюнча методологияны жана мамлекеттик стратегиялык документтердин стратегиялык пландаштыруунун негиздерине шайкештигине баалоо жана инвентаризациялоо боюнча методологияны бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы № 1 буйругу менен бекитилген)
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №168 Мамлекеттик менчикти конкурска коюп сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №801 Аукциондо сатуу ыкмасы менен мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №370 Кийинки сатып алуу менен ижарага берүү ыкмасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №774 Баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу аркылуу мамлекеттик акция пакеттерин ишке ашыруу тартиби жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №169 Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №941-V Мамлекеттештирилген объекттерди натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча программаны бекитүү жөнүндө
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №3816-V Айрым мамлекеттештирилген объектилерди менчиктештирүүнү токтото туруу жөнүндө
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу