Ченемдик укуктук актылар
Документтерди издөө
Багыт Документтин түрү Дата Аталышы
ЕАЭБ Токтомдор №445 Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын ("жол картасын") ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү тууралуу
ЕАЭБ Буйрук №575-р Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча иш-чаралардын планын ("жол картасын") жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
ЕАЭБ Регламенттер Утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета N 98 Евразия экономикалык комиссиянын ишинин Регламенти
Мамлекеттик менчик саясат Нускамалар №143 Банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлордун отчетторун берүү боюнча НУСКАМА
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №584 Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө ЖОБО
ЕАЭБ Эреже Утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета № 24 Кызмат көрсөтүүлөр, мекеме жана иш аркылуу сооданы жөнгө салуу Эрежелери
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №865 Банкроттук процессинин жол-жоболорун колдонуунун тартиби жөнүндө эрежелерди бекитүү тууралуу
Мамлекеттик менчик саясат Эреже №537 Кыргыз Республикасындагы баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигинин УБАКТЫЛУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ
ЕАЭБ Протокол 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасы тарабынан 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимди, Евразия экономикалык союзунун укугуна кирген айрым эл аралык келишимдерди жана Евразия экономикалык союзунун органдарынын актыларын колдонуу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу ПРОТОКОЛ
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №537 Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Баалоо ишмердигин өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО
Мамлекеттик менчик саясат Жобо №260 Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө Жобо
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №217 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында баалоо иш-аракеттеринин баардык субъектилери милдеттүү түрдө колдонуучу мүлктү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Мамлекеттик менчик саясат Токтомдор №537 Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоо уюмдарынын ишмердигин өнүктүрүү жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология КРнын мыйзамы 118 Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 164 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук жана баштапкы эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук эталондордун мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ
Бюджет-салык саясаты КРнын мыйзамы 99 2018-жылдын 10-декабры № 99 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 227 Ченөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, тибин бекитүүнүн белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону, Ченөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 49 Ченөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө
Бюджет-салык саясаты КРнын мыйзамы 9 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 362 Кыргыз Республикасынын аймагында убакытты эсептөөнүн тартиби жөнүндө
Бюджет-салык саясаты КРнын мыйзамы 23 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 119 Кыргыз Республикасында чоңдуктар бирдиктерин жазуунун жана колдонуунун эрежелери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 664 "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу
Техникалык жөнгө салуу жана метрология Токтомдор N 350 Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу