ЧУАны талкуулоо
Фильтр
ЧУА аталыштары ЧУА кыскача мазмуну Тескеген башкармалык Срок рассмотрения Статус Түзүлгөн күнү Иш
Долбоор Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Евразия экономикалык бирликтин (ЕАЭБ) аймагына айрым товарларды ташып кирүүдө маркалоону колдонуу шарттарында КНС шарттуу кириштөө механизмин киргизүү жолу менен товарлардын айрым топторун Кыргыз Республикасына ташып келүүнү тартипке келтирүү максаты менен иштелип чыкты. Бюджет-салык саясаты

19-04-2019

19-05-2019

На рассмотрении 19-04-2019 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жашыл экономика боюнча координациялык комиссия жөнүндө” токтому Өлкөнүн артыкчылыктуу секторлорун өнүктүрүүдө жашыл экономиканын ыкмаларын ишке киргизүү боюнча негиздерди түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жашыл экономикасын өнүктүрүүгө карата аракеттерди жетекчиликке алуу жана координациялоо максатында иштелип чыккан токтому Стратегиялык пландоо

28-02-2019

28-03-2019

На рассмотрении 28-02-2019 Көрүү
”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору жөнүндө ”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Сооданын жол-жоболоорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңешинин жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңеш

На рассмотрении 01-01-1970 Көрүү
Сурамжылоо
Онлайн кайрылуу