ЧУАны талкуулоо
Фильтр
ЧУА аталыштары ЧУА кыскача мазмуну Тескөөчү башкармалык Кароо мөөнөтү Статус Түзүлгөн күнү Иш
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экспорттук контролдоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экспорттук контролдоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорунун максаты жана милдети экспорттук контролдоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, массалык жок кылуучу куралды жайылтпоо жаатындагы эл аралык келишимдердин талаптарына шайкеш келтирүү жана экспорттук контролдоонун кыйла натыйжалуу системасын түзүү жана иштетүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ушул токтом долбоору менен Кыргыз Республикасынын экспорттук контролдоо чөйрөсүндөгү төмөнкүдөй ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда: - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-майындагы №330 “Экспорттук контролдун улуттук системасын Кыргыз Республикасында ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө” токтому; - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 27-октябрындагы №257 “Кыргыз Республикасында экспорттук контролдун улуттук тутумун өркүндөтүү боюнча андан аркы чаралары жөнүндө” токтому. Соода

30-10-2020

30-11-2020

Кароодо 30-10-2020 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Аталган Мыйзам долбоорунун максаты жана маселеси жеке жактар тарабынан үчүнчү мамлекеттердин аймагынан жеке колдонуу үчүн унаа каражаттарын импорттогон учурда ашыкча салык жүгүн азайтуу жана унаа каражаттарын паркын жаңылатуу Фискалдык саясат

Кароодо 04-12-2019 Көрүү
Долбоор Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Евразия экономикалык бирликтин (ЕАЭБ) аймагына айрым товарларды ташып кирүүдө маркалоону колдонуу шарттарында КНС шарттуу кириштөө механизмин киргизүү жолу менен товарлардын айрым топторун Кыргыз Республикасына ташып келүүнү тартипке келтирүү максаты менен иштелип чыкты. Фискалдык саясат

19-04-2019

19-05-2019

Кароодо 19-04-2019 Көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жашыл экономика боюнча координациялык комиссия жөнүндө” токтому Өлкөнүн артыкчылыктуу секторлорун өнүктүрүүдө жашыл экономиканын ыкмаларын ишке киргизүү боюнча негиздерди түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жашыл экономикасын өнүктүрүүгө карата аракеттерди жетекчиликке алуу жана координациялоо максатында иштелип чыккан токтому Стратегиялык пландоо

28-02-2019

28-03-2019

Кароодо 28-02-2019 Көрүү
”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору жөнүндө ”Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктешигине катышуучу мамлекеттердин аймактарында жүк ташуучу транспорт каражаттарын таразага тартуу эл аралык күбөлүгүн киргизүү жөнүндө Келишимин жана Чек араларда жүктөрдү макулдашылган контролду жүргүзүү тууралуу Эл аралык Конвенциянын 8-тиркемесин имплементациялоону ишке ашыруу чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Сооданын жол-жоболоорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңешинин жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Кеңеш

Кароодо 01-01-1970 Көрүү
Онлайн кайрылуу