Жашыл экономика программасы
18906

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасында "жашыл"  экономиканы өнүктүрүүнүн 2019-2023-жылдарга программасын бекитүү жөнүндө" токтому (ачуу)

2019-2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасында “жашыл” экономиканы өнүктүрүү Программасы  (ачуу)

2019-2023-жылдарга КР “жашыл” экономиканы өнүктүрүү Программасынын иш-чаралар Планы (ачуу)

Кыргыз Республикасында 2019-2023-жылдарга жашыл экономиканы өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун жыйынтыгы.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу