2020-жылдын январь-сентябрь айларында келип түшкөн чет өлкөлүк түз инвестициялар

Жалпы саресеп:


КР УСКнын алдын-ала маалыматы боюнча, 2020-жылдын январь-сентябрь айларында 2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу түз чет элдик инвестициялардын агымы (мындан ары- ТЧИ) 30,9% га төмөндөп, 398,35 млн. АКШ доллар түздү. 

Анализ боюнча, ТЧИнин агып чыгышы келип түшүүсүнөн 320,7 млн. АКШ долларына ашып, 719,08 млн. АКШ долларын түзгөн. Мындай агым пандемияга, балким парламенттик шайлоого байланыштуу.

Белгилүү болгондой, КР УСКнын такталган маалыматтары боюнча, 2019-жылы Кыргыз Республикасына ТЧИнин агымы 2018-жылга салыштырмалуу 26,4% га көбөйүп, 1 076,92 млн АКШ долларын түзгөн.

ТЧИнин агып келиши кириши 403,87 миллион долларга ашып кетти (2018-жылы - 144,2 миллион долларга).


   1-таблица

2015-жылдан 2020-жылдын январь-сентябрына чейин ТЧИнин келип түшүүсү (млн. АКШ доллары)


   Таблица  млн. АКШ долл. менен

Көрсөткүчтөр

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Январь-сентябрь 

2019-ж. январь сентябры 

2020январь- сентябры 

Жалпы ТЧИ келип түшүүсү 

1 573

814

616

851

1 076,92 млн. АКШ долл. 

576,83

млн. АКШ долл. 

398 ,35 млн. АКШ  долл. 

Өсүш темпи, %

216,4

51,7

75,8

138,1

126,44

167,3

69,1

Жалпы ТЧИ агып кетиши 

432

198

723

707

673,05

513,49

719,08

Сальдо

1141

616

-107

144

403,87

63,34

-320,75


1-график

2011-жылдан 2020-жылдын январь-сентябрына чейин ТЧИнин келип түшүүсү  (млн. АКШ доллары)


 


     2020-жылдын январь-сентябрь айларында эң көп чет элдик инвестициялар кайдан келген:


алыскы чет өлкөлөрдөн 355,1 млн. АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү - 89,1%), 2019-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу ТЧИ келип түшүүсү 31,3% га төмөндөгөн;

КМШ өлкөлөрүнөн 43,2 млн. АКШ доллары (бардык ТШИнин үлүшү - 10,9%), 2019-жылдын окшош мезгилине салыштырганда ТЧИ агып кетиши 11,1% га көбөйгөн.


ТЧИ келип түшкөн 50 субъекттин ичинен инвестициялардын ири көлөмү төмөнкү өлкөлөргө туура келген:

1) Кытай - 113,56 млн АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү - 28,5%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 47,2% га төмөндөгөн;

2) Канада - 86,49 млн АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү 21,7%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 24,5% га төмөндөгөн;

3) Швейцария - 28,11 млн АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү 7,1%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 295,8% га көбөйгөн;

4) Түркия - 27,53 млн АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү - 6,9%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 8,7% га көбөйгөн;

5) Улуу Британия - 23,14 миллион АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү - 5,8%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 69,7% кыскарган;

6) Нидерланды - 47,45 млн АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү 11,9%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 2,1% га көбөйгөн;

7) Россия Федерациясы - 13,15 миллион АКШ доллары (бардык ТЧИнин үлүшү - 3,3%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 59,3% га төмөндөгөн;

8) Казакстан - 27,52 млн АКШ доллары (бардык ТШИнин үлүшү - 6,9%), 2019-жылга салыштырмалуу ТЧИнин келип түшүүсү 9,0% га көбөйгөн.

            


2020-жылдын январь-сентябрында ТЧИ агымынын түзүмү
Келип түшүүсү 

Агып кетиши 

млн. АКШ доллары

пайыз менен 

млн. АКШ доллары 

пайыз менен 

өткөн жылга

бардыгына

өткөн жылга

бардыгына

Бардыгы 

398,35

-30,9

100

719,08

+40,0

100,0

Жеке капитал 

12,24

-44,2

3,1

16,10

-51,8

2,2

Финансылык лизинг

-

-

-

-

-

-

Кайра инвестицияланган пайда

238,63

-11,3

59,9

310,61

+221,5

43,2

Башка инвестициялар

147,48

- 48,4

37,0

392,36

+2,3

54,6

резидент эместерден алынган кредиттер 


соода кредиттери


башка кредитордук карыз

129,2915,83


2,34

- 48,1-56,8


+4232,1

32,44,0


0,6

303,5288,81


0,029

+8,3-13,4


-95,0

42,212,4


0,0


            

Түз чет өлкөлүк инвестициялар - чет элдик инвестордун финансылык жана финансылык эмес инвестициялары, эгерде анын биргелешкен капиталдагы үлүшү кеминде 10 пайызды түзсө;

Өздүк капитал - чет элдик инвестордун өздүк капиталынан инвестицияларды билдирет;

Финансылык лизинг - бул узак мөөнөттүү ижара түрү, анда чет өлкөлүк инвестор экономикалык субьект катары ижаранын предмети катары жергиликтүү чарбалык уюмга мүлктү белгилүү бир акыга, убактылуу пайдаланууга жана ээликке өткөрүп берет;

Кайра инвестицияланган пайда - инвестициялык иш-аракеттерден түшкөн пайданын көлөмүн инвестициялоо;

Соода насыялары - сатып алуучу менен жөнөтүүчүнүн (тикелей инвестордун) ортосундагы келишимдер боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө үчүн насыя каражаттары.

            

Өлкөнүн региондору боюнча ТШИнин келиши, 2020-жылдын январь-сентябры


Региондор боюнча ТЧИ агымынын түзүмү өлкөнүн региондорунун бирдей эмес өнүгүүсүн чагылдырат. Жалпы көлөмдө ТЧИнин эң чоң үлүшү Бишкекке туура келет - 2020-жылдын январь-сентябрында үлүшү 32,0% га жетти (127,39 млн. АКШ доллары).


2-таблицамлн. АКШ долл. 


%

Өткөн жылдын окшош мезгилине карата өсүш темпи % менен 

Бардыгы 

398,35

100

-30,9

Баткен облусу

2,78

0,7

+16,0

Жалал-Абад облусу

64,35

16,2

- 72,2

Ысык-Көл облусу

83,51

21,0

      - 27,2

Нарын облусу

-

-

-

Ош облусу

4,89

1,2

+714,5

Талас облусу

24,89

6,2

+71221,2

Чүй облусу

90,15

22,6

+34,6

Бишкек ш.

127,39

32,0

-20,3

Ош ш.

0,37

0,1

+141,5


2020-жылдын январь-сентябрь айлары үчүн экономикалык иштин түрлөрү боюнча ТЧИнин келип түшүүсүн жана агып кетишин салыштырмалуу талдоо (млн. АКШ долларында)


Экономиканын экономикалык ишмердүүлүгүнүн түрлөрү боюнча чет элдик инвестициялардын агымын талдоо көрсөткөндөй, 2020-жылдын январь-сентябрь айларында кайра иштетүү өндүрүшүнүн үлүшү орто эсеп менен 43,7% ды түздү, бул өндүрүшкө инвестициялардын чоң үлүшү менен түшүндүрүлөт. 

Экономикалык иштин түрлөрү боюнча

Агып кетиши

Келип түшүүсү 

млн. АКШ доллары 

пайыз менен 

млн. АКШ доллары 

пайыз менен 

өткөн жылга

бардыгына

өткөн жылга

бардыгына 

Бардыгы 

398,35

-30.9

100

719,08

+40

100,0

Кесиптик, илимий жана техникалык иш-аракет 

55,89

-71.5

14,0

391,61

+36,9

54,5


Иштетүү өндүрүшү

48,69

-54,4

29,6

142,05

108,9

23,5

Маалымат жана байланыш

26.95

-21,3

    6,8

13.65

+152

1,9

Пайдалуу кендерди казуу 

65,52

-4,5

16.5

68.69

+238,0

9,6

Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 

35,86

-8.9

9,0

10,60

-65,6

1,5

Курулуш

10,75

+29,2

2,7

43,86

+152,0

1,9

Дүң жана чекене соода; оңдоо (автоунаалар жана мотоциклдер)

25,09

-21

6,3

20,99

+61,3

2,9


Бул таблицада кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү эң ири агымдарды көрө аласыз - 2020-жылдын 9 айында болжол менен 391,61 миллион доллар (2019-жылдын аягында бул көрсөткүч дагы болжол менен 300 миллион АКШ долларын түзөт). Бул геологиялык изилдөөлөрдү жана техникалык-экономикалык негиздемелерди иштеп чыгуу кызматтарын чет элдик адистер жүргүзөт дегенди билдирет. Башкача айтканда, 2019-жылы 1 миллиард АКШ долларын түзгөн чет өлкөлүк түз инвестициялардын ичинен 324 миллион доллардан ашууну чет өлкөлүк консалтингдик кызматтарды көрсөткөн адистер экспорттошот.


2020-жылдын январь-сентябрь айларында ТЧИнин агып кетиши 2019-жылга салыштырмалуу 30,9% га жана 719,08 млн АКШ долларын түзгөн


ТЧИнин агып кетүүсүнүн эң чоң көлөмү төмөнкүлөргө багытталган:

• алыскы чет өлкөлөргө 646,48 млн АКШ доллары, 2019-жылга салыштырмалуу 44,3% га көбөйгөн (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 89,9%);


• КМШ өлкөлөрүнө карата 72,60 млн АКШ доллары, 2019-жылга салыштырмалуу 11,1% га өстү (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 10,1%).    ТЧИнин агылып кетишинин эң чоң көлөмү төмөнкү өлкөлөргө туура келген:

  1) Кытай - 439,50 млн АКШ доллары (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 61,1%). 2019-жылга салыштырмалуу агып кетиши 19,1% га өстү;

  2) Түркия - 34,78 млн АКШ доллары (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 4,9%). 2019-жылга салыштырмалуу агып кетиши 62,8% га өстү;

  3) Казакстан - 18,03 млн АКШ доллары (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 2,5%). 2019-жылга салыштырмалуу агып кетиши 54,5% га өстү;

  4) Улуу Британия - 90,92 млн АКШ доллары (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 12,7%). 2019-жылга салыштырмалуу агып кетиши 200,2% га өстү;

  5) Россия Федерациясы - 53,76 млн АКШ доллары (жалпы агып кетүүнүн үлүшү - 7,5%). 2019-жылга салыштырмалуу агып кетиши 118% га өстү. Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу