Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду

Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду (мындан ары-ӨКӨФ) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 2021-жылдын 11-мартында кол коюлган "Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө" Макулдашууга ылайык түзүлгөн жана иштейт.

Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жана өз ишин жүргүзгөн чарбакер субъекттер менен мамилелерде зайымдарды берүү, капиталга катышуу жана башка финансылык инструменттерди пайдалануу жолу менен Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу секторлорундагы өзүн актоочу долбоорлорду каржылоону ӨКӨФнын максаты болуп саналат

ӨКӨФ Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо жана өнүктүрүү, эки тараптуу кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу максатында уюштурулган

Ишке ашырылган долбоорлордун саны

Суммасы

Дареги

Электрондук почта

Расмий сайты


13

20 874 тыс. долл. США

г. Бишкек,

ул. Т. Уметалиева 41

info@uk-df.org

https://INFO@uk-df.org/

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу