Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Инвестициялык фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы №92
2 "Инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
КРнын мыйзамы 66
3 Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасыны Мыйзамы
№95 от 22.07.2019 года
4 Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлору боюнча тендер өткөрүүнүн эрежелери
№28 от 06.02.2020 года
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу