Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча коомдук бирикмелердин реестри жөнүндө

Коомдук бирикменин аталышы

Коомдук бирикменин жетекчиси

Байланыштар 

1

“Кыргыз Транс Контроль” КБ

Горев Виктор Тимофеевич 

Бишкек ш., 

(0558) 217083

e-mail:kyrgyztrans@mail.ru

2

“Айкын” керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча ассоциация

Асылбек Корчуев

Бишкек ш., Фучик көч, 3

(0312) 658547

(0771) 505604

e-mail:

3

“Манас” Бишкек керектөөчүлөр коому

Якубенко Лариса Васильевна

Бишкек ш,

(0700) 013563

e-mail:

4

“Юнисон Групп” электр энергиясын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча коомдук борборлордун тармагы


Бишкек ш., Абдумомунов көч, 145

(0312) 901216

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу