Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Жарнак жөнүндө
КРнын мыйзамы 155
2 Атаандаштык жөнүндө
КРнын мыйзамы 116
3 Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө
КРнын мыйзамы 149
4 Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө
КРнын мыйзамы 90
5 Социалдык жактан маанилүү товарларынын айрым түрлөрүнө бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө
Токтомдор 242
6 Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө
Токтомдор 365
7 Экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө
Токтомдор 431
8 Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды, (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, болтурбоо боюнча эрежени бекитүү жөнүндө
Токтомдор 364
9 "Чарбакер субъекттерди мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө эрежени бекитүү тууралуу" токтомун бекитүү жөнүндө
Токтомдор 391
10 Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген Чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестрин түзүү жана жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Токтомдор 304
11 Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштык абалына талдоо жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу
Токтомдор 461
12 ЕЭК Коллегиясынын 2017-жылдын 21-ноябрдагы № 27 “Дистанциялык ыкма аркылуу товарларды (жумуштарды, кызмат ксөтүүлөрдү) ишке ашырууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин макулдашылган саясатын жүргүзүүгө карата жалпы ыкмалары жөнүндө” Сунуштамасы
27
13 БУЙРУК №133 "Кыргыз Республикасынын аймагында комүрго болгон бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндо"
2023-10-13 №133
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу