Урматтуу резервдеги кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги административдик бош кызмат орунга ички сынак жарыялайт (2020-жылдын 14-декабрындагы № 109-лс. буйругу).

Вакансии
14-Декабрь 2020-ж.
1429

№№

Кызмат орундун аталышы

Кызмат орундун категориясы


Региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын начальниги – 1 шт.б.

(Б-А)

Бардыгы: 1 шт. б.Сынакка катышууну каалаган резервисттердин арызы персонал менен иштөө бөлүмүндө 221-каб. 2020-жылдын 18-декабрына чейин саат 17:00го чейин алып кабыл алынат.

Резервистердин тизмеси.doc

Арыздын үлгүсү_Ички сынак.docx

Квалификациялык талаптар.docx

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу