КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө Долбоор
Маалымат:
 • ЧУА аталыштары
  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө Долбоор
 • ЧУА кыскача мазмуну
  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Контролдонуучу продукциялар боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин бекитүү жөнүндө” ушул токтом долбоору “Экспорттук контроль жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, “Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесин жана БУУ КК 1540-резолюциясын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экспорттук контролдоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды массалык кыйратуучу куралдарды жайылтпоо жаатындагы эл аралык келишимдердин талаптарына шайкеш келтирүү жана кош багыттагы товарларды контролдоонун натыйжалуу системасын түзүү максатында иштелип чыкты.
 • Тескөөчү башкармалык
  Соода
 • Долбоордун авторлору
  Дуйшеева Ж. З. - экспорттук контролдоо секторунун башчысы тел.: 65 05 35 +275 +996 772 51 71 08
 • Кароо мөөнөтү
  23-08-2022 - 23-09-2022
 • Статус
  Кароодо
 • Түзүлгөн күнү
  23-08-2022
Комментарийлер:
Комментарий калтыруу:
Кайтарым байланыш үчүн сиздин телефон номериңиз. Сиздин номер сайттын администраторуна гана көрүнүп турат.
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу