Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 КР "Жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана..." Мыйзамы
2023-06-06 №117
2 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА ПРОЦЕССУАЛДЫК КОДЕКСИ
3 Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө 2012-жылдын 18-декабры N 839
2012-12-18 №839
4 КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 159 токтому "Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө"
№159
5 КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 17-июлундагы N 364 токтому "Атайын декларацияны берүү тартиби жөнүндө"
2023-07-17 №364
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу