Декларациялык төлөм, мамлекеттик алым
469

1) Бир жолку декларациялык төлөмдү төлөө үчүн:

Бик: 440001 – Борбордук казыналык

Э/с: 4402051000100905 - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Төлөм коду: 14223100


2) Нотариалдык аракеттерди жасагандыгы үчүн мамлекеттик алымды төлөө үчүн:

Бик: 440001 – Борбордук казыналык

Э/с: 4402051001000880 - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Төлөм коду: 14222200

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу