Сапаттын улуттук инфраструктурасы
5647

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология борборунун аймактык органдары тарабынан аткарылуучу жумаштарга  жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин прейскуранты "Метрологиялык жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөргө" (көчүрүү)

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология борборунун аймактык органдары тарабынан аткарылуучу жумаштарга  жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин прейскуранты "Продукцияны сыноолор боюнча иштер" (көчүрүү)

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология борборунун аймактык органдары тарабынан аткарылуучу жумаштарга  жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин прейскуранты "Продукцияны жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификаттоо боюнча иштерге" (көчүрүү)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу