Өлчөө каражаттарын сыноого жана (же) өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү максаттарында стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого жана (же) өлчөө каражаттарын текшерүү укугун кайтарып алууга ыйгарым мамлекеттик органдын чечимдери

Сууавтоматика жана метрология» долборлоо – конструктордук жана технологиялык институттун метрология бөлүмүнүн ченөө каражаттарын текшерүү укугун узартуу жөнүндө Буйрук № 61 04.05.2018.pdf

«Кыргызтелеком» ААКдун өлчө каражаттарын  текшерүү укугун узартуу жөнүндө 

Буйрук 02.10.2018 №143.pdf

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматына ченөө каражаттарын текшерүү укугун берүү жөнүндө 

«Эйр Кей Джи Авиакомпаниясы» ЖЧКсына ченөө каражаттарын текшерүү укугун берүү жөнүндө

«Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ачык акционердик коомуна өлчөөнүн электр каражаттарын текшерүү укугун берүү жөнүндө    Буйрук 19.11.2018 №157.pdf

Кыргыз темир жолу” Улуттук  компаниясы” Мамлекеттик ишканасына өлчөөнүн каражаттарын текшерүү укугун берүү   Буйрук № 167  11_12_2018.pdf

Буйрук №101 15_07_19(7476014_101_15_07_2019).pdf«Эйр Кей Джи Авиакомпаниясы» ЖЧКна өлчөө каражаттарын текшерүү укугун узартуу жөнүндө

Буйрук №66 23_12_2019 г(7757647_66_23_12_2019).pdf "Өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) өлчөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга өлчөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун эксперттик комиссиясынын Жобосун бекитүү жана эксперттик комиссия түзүү жөнүндө

Кыргыз темир жолу” Улуттук  компаниясы” Мамлекеттик ишканасына өлчөөнүн каражаттарын текшерүү укугун узартуу Буйрук №07 22_01_20(7798073_7_22_01_2020).pdf

 "Эдин" ЖКЧсына ченөө каражаттарын текшерүү укугун берүү жөнүндө Буйрук 54 от 18.04.2022.pdf

Кыргыз темир жолу” Улуттук  компаниясы” Мамлекеттик ишканасына өлчөөнүн каражаттарын текшерүү укугун узартуу Буйрук №178 от 24.10.2022- ж. Кыргыз темир жолу Улуттук компаниясы Мамлекеттик ишканасына өлчөө каражаттарын текшерүү укугун узартуу жөнүндө.pdf 

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу