Техникалык жөнгө салуу жана стандарттар боюнча иштерди координациялоо
8497

ЕАЭБге интеграциянын негизги элементи болуп техникалык жөнгө салуу саналат. Техникалык жөнгө салуу ЕАЭБ аймагындагы товарлардын бирдиктүү рыногун түзүүнүн негизги элементтеринин бири болуп саналат, биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара соодада техникалык тоскоолдуктарды жоюуга багытталган.

      ЕАЭБдин алкагында соода кылынган продукциянын коопсуздугу техникалык регламенттерди кабыл алуу жана колдонуу аркылуу камсыз кылынат.
      Техникалык регламенттер Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан кабыл алынган жана техникалык жөнгө салуунун объектилерине колдонуу жана аткаруу үчүн коопсуздуктун милдеттүү талаптарын белгилеген документ болуп саналат.
      Стандарт - техникалык регламенттерди ишке ашыруунун куралы; продукциянын мүнөздөмөлөрүн, изилдөө (сыноо) жана өлчөө эрежелерин жана ыкмаларын, үлгүлөрдү алуу эрежелерин, терминологияга, символдорго, таңгактарга, маркаларга же этикеткаларга талаптарды жана аларды колдонуу эрежелерин белгилеген документ.
      Техникалык регламенттер продукциянын коопсуздугунун белгилейт, ал эми даярдоочу тарабынан тиешелүү тизмелерге киргизилген стандарттарды колдонуу техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышын камсыздайт.
      Жалпысынан Бажы бирлигинин алкагында милдеттүү талаптар белгиленген Продукциялардын Бирдиктүү тизмесине кирген продукциянын 85%га жакыны (Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 28-январындагы № 526 чечими) техникалык жөнгө салуу менен камтылган.
      ЕАЭБ алкагында 52 техникалык регламент кабыл алынган, ББ/ЕАЭБдин 47 техникалык регламенти күчүндө.
      2023-жылдан 2025-жылга чейинки мезгилде ЕАЭБ 5 ТР күчүнө кирет:
      - «Алкоголдук продукциянын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 047/2018);
      - «Химиялык продукциянын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 041/2017);
       - «Минералдык жер семирткичтерге талаптар жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 039/2016);
       - «Энергияны керектөөчү түзүлүштөрдүн энергия натыйжалуулугуна талаптар жөнүндө»;
        - «Метронун кыймылдуу курамынын коопсуздугу жөнүндө» (ЕАЭБ ТР 052/2021).
      ЕАЭБ алкагында техникалык регламенттерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттерин өнүктүрүү планына жана Бажы бирлигинин техникалык регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү планына (Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин ылайык ишке ашырылат. 2014-жылдын 1-октябры № 79.).
      Эл чарбасынын ар турдуу тармактарында: машина курууда, химиялык өнөр жайда, транспортто, жецил енер жайында, балдар учун буюмдарда техникалык регламенттер иштелип чыккан жана колдонулуп жатат.
      Евразия экономикалык биримдигинин 8 техникалык регламентинин долбоору иштелип чыгууда.
   Техникалык регламенттердин жоболорун колдонуу практикасын эске алуу менен жаңылоо боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө.
      Бүгүнкү күндө 26 техникалык регламентке, жалпысынан 36 түзөтүү долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат.
      Кыргыз Республикасынын аймагында Бажы бирлигинин техникалык регламенттерин ишке ашырууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 25-мартындагы № 162 токтому менен техникалык регламенттерди колдонуу боюнча иш-чаралар планы бекитилди. 
      Планда ар бир техникалык регламенттин аткарылышы үчүн жооптуу мамлекеттик ыйгарым органдар аныкталган.
      Ар бир техникалык регламент боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы эки стандарттардын тизмесин бекитет: бири ЕАЭБ ТР талаптарына жооп берүү үчүн зарыл, экинчиси эрежелерди жана сыноо ыкмаларын камтыйт.
  Техникалык регламенттердин жана стандарттардын Улуттук маалымат фонду кагаз жана электрондук түрүндө алып жүрүүчүдөгү 28952 стандартташтыруунун документтерин камтыйт.
   Техникалык жөнгө салуунун негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
    - өндүрүүчүгө административдик басымды азайтуу жана ашыкча ведомстволук жөнгө салууну жоюу;
    - соодадагы тоскоолдуктарды кыскартуу;
    - керектөө рыногун коркунучтуу продукциядан натыйжалуу коргоону түзүү;
    - продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.


Укуктук база 

- 2004 – жылдын 22- майы № 67 Кыргыз Республикасынын мыйзамы “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуу жөнүндө”

- 2011-жылдын 27-июну №57 Кыргыз Репсубликасынын мыйзамы "Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу" Техникалык регламенти;

- 2011-жылдын 30-майы № 34 Кыргыз Республикасынын мыйзамы "Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламент

              - 2010-жылдын 29-январы № 18 Кыргыз Репсубликасынын мыйзамы "Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун" техникалык регламенти;

           - 2011-жылдын 29-ноябры №224 Кыргыз Репсубликасынын мыйзамы"Радиациялык коопсуздук жөнүндө" Техникалык регламент;

- 2006-жылдын 4-августу № 565 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Техникалык жөнгө салуу боюнча эксперттик комиссияларды түзүүнүн тартиби жана алардын ишмердиги жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”;

- 2017-жылдын 29-марты № 184 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому Кыргыз Республикасында Бажы союзунун/Евразия экономикалык союзунун техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө;

- 2013-жылдын 5-апрели № 173 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Жасалма шарттарда (in vitro) лабораториялык дарт табуу үчүн медициналык жана ветеринардык багыттагы буюмдардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2010-жылдын 2-августундагы № 143 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Тез курулуучу конструкциялардан жана материалдардан курулган ар кандай арналыштагы имараттарды куруунун коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент;

- 2011-жылдын 6-апрелиндеги № 137 Кыргыз Республикасынын токтому "Медициналык колдонуу үчүн дары-дармек каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө";

- 2011-жылдын 23-сентябры № 587 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Көтөрүүчү-транспорттук жабдуунун жана аны пайдалануу процессинин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2012-жылдын 26-майы № 320 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Дарыканаларда даярдалган дары-дармек каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2012-жылдын 1-февралы № 74 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Медициналык багыттагы буюмдардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

2012-жылдын 25-сентябры № 646 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Фармацевттик уюмдарда жана саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармек каражаттарын коопсуз сактоо жана фармацевттик уюмдардын санитардык режими жөнүндө" Техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2012-жылдын 20-ноябры № 779 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Суу, газ, электр жана жылуулук энергиясын эсептегичтердин коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2013-жылдын 5-марты № 113 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Медициналык имплантаттардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2013-жылдын 18-марты № 136 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

"Лак-сыр материалдарынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу;
  • 2013-жылдын 15-июлу N 414 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

"Жыгач иштетүү продукцияларынын коопсуздугу" техникалык регламенти жөнүндө;

      -    2013-жылдын 5-августу № 444 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Ветеринардык дары каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентти бекитүү тууралуу;

- 2014-жылдын 17-марты № 139 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому "Чанда учуроочу унаа каражаттарынын жана конструкциясына өзгөртүүлөр киргизилген автоунаа каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Техникалык регламентин бекитүү тууралууТехникалык жөнгө салуу жана стандартташтыруу жаатындагы ЕАЭБ алкагындагы актылар

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/default.aspx
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу