Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө
КРнын мыйзамы 118
2 Чоңдуктар бирдиктеринин улуттук жана баштапкы эталондорун бекитүү, Кыргыз Республикасынын Улуттук эталондордун мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ
Токтомдор N 164
3 Ченөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, тибин бекитүүнүн белгисин колдонуу тартиби жөнүндө жобону, Ченөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Токтомдор N 227
4 Ченөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө
Токтомдор N 49
5 Кыргыз Республикасынын аймагында убакытты эсептөөнүн тартиби жөнүндө
Токтомдор N 362
6 Кыргыз Республикасында чоңдуктар бирдиктерин жазуунун жана колдонуунун эрежелери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Токтомдор N 119
7 "Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу
Токтомдор N 664
8 Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
Токтомдор N 350
9 Ченөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) ченөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга ченөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун тартибин бекитүү жөнүндө
Токтомдор N 401
10 Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу боюнча талаптарды камтыган техникалык регламенттердин, башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна метрологиялык экспертиза жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө
Токтомдор N 703
11 2015-жылдын 29-майында кол коюлган Өлчөө каражаттарынын тибин, метрологиялык аттестациялоону, текшерүүнү жана калибрлөөнү бекитүү максатында сыноолордун жыйынтыктарын өз ара таануу жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу
Токтомдор № 724
12 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясы
Токтомдор №385
13 Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому"
Буйрук №194-р
14 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-мартындагы № 184 "Кыргыз Республикасында Бажы союзунун техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Токтомдор 329
15 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү сисмтемасын ишке ашыруу маселеси жонүндө" токтому
Токтомдор №554
16 "Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу Тартибин бекитүү жөнүндө" токтом
Токтомдор №554
17 Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн "Халал" стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Токтомдор №554
18 Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
КРнын мыйзамы 2001-02-01 15
19 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Мамлекеттер аралык стандартташтыруу боюнча документтерди жайылтуу жөнүндө макулдашуу" буйругу
Буйрук 178-р
20 Продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Токтомдор 639
21 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу, шайкештикти баалоо, аккредитациялоо жана метрология тармагында кызматташуу жөнүндө Макулдашуусу жөнүндө” токтому
Буйрук 271-р
22 Бажы союзунун техникалык регламенттеринин талаптарын сактоого мамлекеттик контролдоо (көзөмөл) жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жөнүндө
Токтомдор 260
23 Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу түрүндө продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө
Токтомдор 512
24 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү КОНЦЕПЦИЯСЫ
Токтомдор №385
25 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө ТОКТОМ
Токтомдор №385
26 Кыргыз Республикасында адал-индустрияны өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
Буйрук №194-р
27 КР аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо жол-жоболорун жүргүзүү жана аткаруу ТАРТИБИ
Токтомдор 2017-09-12 №554
28 КР аймагында продукциянын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн Халал стандарттарына шайкештигин ыктыярдуу сертификациялоо, маркалоо системасын ишке ашыруу маселелери жөнүндө ТОКТОМ
Токтомдор №554
29 "Темир жол кыймылдуу составынын коопсуздугу жөнүндө"
30 "Жогору ылдамдыктагы темир жол транспортунун коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 002/2011)
31 "Темир жол транспортунун инфраструктурасынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 003/2011)
32 "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 004/2011)
33 "Таңгактын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 005/2011)
34 "Пиротехникалык буюмдардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 006/2011)
35 "Балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциянын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 007/2011)
36 "Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 008/2011)
37 "Парфюмериялык-косметикалык продукциянын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 009/2011)
38 "Машиналар менен жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 010/2011)
39 "Лифттердин коопсуздугу" (ББ ТР 011/2011)
40 "Жарылууга кооптуу чөйрөлөрдө иштөө үчүн жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 012/2011)
41 «Автомобилдик жана авиациялык бензинге, дизелдик жана кеме үчүн күйүүчү майга, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн күйүүчү майга жана мазутка талаптар жөнүндө» (ББ ТР 013/2011)
42 Бажы бирлигинин "Автомобиль жолдорунун коопсуздугу" (ББ ТР 014/2011) техникалык регламенти
43 "Газ түрүндөгү отун менен иштеген аппараттардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 016/2011)
44 "Жеңил өнөр-жай продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 017/2011)
45 Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 018/2011)
46 "Жекече коргоо каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 019/2011)
47 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» (ББ ТР 020/2011)
48 "Тамак аш продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 021/2011)
49 «Тамак-аш продукциясы аны маркалоо бөлүгүндө» (ББ ТР 022/2011)
50 "Жемиштерден жана жашылчалардан жасалган шире продукциясына" (ББ ТР 023/2011)
51 "Май-тоң май продукциясына техникалык регламент" (ББ ТР 024/2011)
52 "Эмерек продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 025/2012)
53 "Кичине көлөмдөгү кайыктардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 026/2012)
54 "Адистештирилген тамак-аш продукциясынын, ошондой эле дарылануу максатында мүнөздөп жана оорулардын алдын алуу максатында мүнөздөп тамактануунун айрым түрлөрүнүн коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 027/2012)
55 "Жарылуучу заттардын жана алардын негизиндеги буюмдардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 028/2012)
56 "Тамак-аш кошулмаларынын, жыпар заттардын жана технологиялык көмөкчү каражаттардын коопсуздук талаптары" (ББ TP 029/2012)
57 "Майлоочу материалдарга, майларга жана атайын суюктуктарга талаптар жөнүндө" (ББ ТР 030/2012)
58 "Айыл-чарба жана токой чарба тракторлорунун жана аларга черкемелердин коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 031/2012)
59 "Ашыкча басым астында иштеген жабдуунун коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 032/2013)
60 «Сүттүн жана сүт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 033/2013)
61 "Эттин жана эт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 034/2013)
62 "Тамеки продукциясына техникалык регламент" (ББ ТР 035/2014)
Онлайн кайрылуу