Кыргыз Республикасынын аккредиттелген сыноо лабораториялары өткөргөн продукцияны сыноо боюнча кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө

Новости
29-Сентябрь 2023-ж.
756

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Кыргыз аккредитациялоо борбору (КАБ) айлана-чөйрөнү коргоо уюмдарын эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык аккредитациялоо боюнча иштерди жүргүзүүдө. 2023-жылдын 29-сентябрына карата айлана-чөйрөнү коргоо боюнча аккредиттелген уюмдардын реестрине төмөнкүлөр киргизилди:

Алынып салган точкаларды эсептебегенде 68 Лаборатория: анын ичинен

- 56 сыноо лабораториясы (анын ичинен 27 жеке менчик, 29 мамлекеттик, 21 бирдиктүү реестрге киргизилген).

- 9 калибрлөө лабораториясы.

- 3 медициналык лаборатория.

- 69 контролдоо органы (анын ичинен 9 мамлекеттик, 60 жеке, 11 бирдиктүү реестрге киргизилген).

- 32 продукцияны сертификациялоо боюнча орган (анын ичинен 9 жеке менчик, 3 мамлекеттик, 31 бирдиктүү реестрге киргизилген).

- 1 Квалификациялык тестирлөө программаларын камсыздоочу провайдер.

Алардын ичинен ЕАЭБдин аккредитацияланган сертификаттоо органдарынын жана сыноо борборлорунун (лабораторияларынын) бирдиктүү реестрине киргендер: 20 сыноо лабораториясы; продукцияны сертификациялоо боюнча 27 орган; Жеке автотранспортторду кароо боюнча 10 контролдук орган.

Бажы бирлигинин азык-түлүк коопсуздугу боюнча Техникалык регламентинин талаптарын аткаруу үчүн биринчи жолу сыноо лабораторияларын коопсуздуктун маанилүү көрсөткүчтөрү боюнча аккредитациялоонун чөйрөсү кеңейтилди жана башкалар жогорку натыйжалуу суюк хроматография, атомдук абсорбциялык спектрометрия, газ-суюк хроматография, in vitro ыкмалары жана биотесттер ж.б.

ISO/IEC 17025 стандартына ылайык сыноо лабораторияларын аккредитациялоо боюнча да иштер жүргүзүлдү, алар белгиленген жол-жоболор боюнча өздөрүнүн жабдууларын ички калибрлөөдөн өткөрүшөт.

КАБдын www.kca.gov.kg расмий сайты бар, анда КАБдын ишмердүүлүгү, ченемдик укуктук актылары, аккредитациялоо процедуралары, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын реестри камтылган, анда жарандар жана кызыкдар тараптар өздөрүн кызыктырган суроолорду таба алышат.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу