Министрликтин 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча аткаруу тартибинин абалы жөнүндө

Новости
31-Январь 2023-ж.
975

2022-жылы Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинде (ЭКМ) документ жүгүртүү 114 586 бирдикти түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу + 218 %га же 62 064 бирдикке өсүү байкалды.

Бул тууралуу министр Данияр Амангелдиев 2023-жылдын 31-январында Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын коллегиясында 2021-жылга салыштырмалуу жогору турган органдар тарабынан тапшырмаларды бөлүштүрүү менен иш кагаздарынын жүрүшүнө талдоо берип жатып билдирди.

Алсак, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынан 11247 документ келип түшкөн, анын ичинде. мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Иш башкармасынын жарлыктары, буйруктары, көрсөтмөлөрү 2021-жылга салыштырмалуу +8402 документке өсүү, тиешелүүлүгүнө жараша өсүү +395% түздү.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинен — 7488 документ, анын ичинде. токтомдор, буйруктар, протоколдук тапшырмалар (кеңешмелер жана кеңешмелер), Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Председателинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Председателинин биринчи орун басарынын көрсөтмөлөрү. 2021-жылга салыштырмалуу +3422 документке көбөйүү, тиешелүүлүгүнө жараша +84%га өсүү.

Жогорку Кеңештен 454 документ, анын ичинде келип түшкөн. токтомдор, протоколдук буйруктар, депутаттык суроо-талаптар, ошондой эле жарандардын кайрылуулары. 2021-жылга салыштырмалуу +19 документке көбөйүп, +4,4%га өскөн.

КР ЭКМ белгиленген формаларга ылайык иштин жүрүшүнө талдоо жүргүзөт жана алардын негизинде отчеттор таблица түрүндө берилет, анда мөөнөттөрдү бузуу менен аткарылган контролдук буйруктардын аткарылышынын жүрүшү, демилгеленген, кайтарылган жана мыйзамдык актыларды чакыртып алуу көрсөтүлөт.

Ошондой эле министрлик тарабынан жогорку органдардын тапшырмаларын аткаруу менен катар жарандардын кайрылуулары менен иштөөгө да чоң көңүл бурулууда. Жарандарды кабыл алуу жана жарандардын телефон чалуусу министрликтин “Коомдук кабылдамасы” жана “Ишеним телефону” аркылуу жүргүзүлөт.

Жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын бир аз көбөйүшү менен 256 бирдикке, пайыздык эсеп менен алганда +148%га көбөйгөнүн, ал эми министрликтин жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилигине кабыл алуу үчүн кайрылгандар 1145ке бирдик, пайыздык катышта -22% азайгандыгын белгилей кетүү керек.

 2022-жылы министрлик тарабынан 311 долбоор демилгеленген:

- 65 мыйзам долбоору (анын ичинде 2021-жылдан баштап), 17 мыйзам долбоору кабыл алынды;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдеринин (буйруктарынын, токтомдорунун) 246 долбоору, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 146 токтому кабыл алынган. Иштеп чыгууга 9 кайтарылды.

Ошентип, өткөн 2021-жылга салыштырмалуу жалпы саны 76% га өскөн:

- демилгеленген мыйзам долбоорлорунун саны +22%га көбөйдү;

- жана демилгеленген мыйзам актылары +54%га көбөйдү.

Белгилей кетсек, КР ЭКМ башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоочу негизги мамлекеттик орган болгондуктан, министрлик документ жүгүртүүнүн саны боюнча республикадагы эң көп иштеген мамлекеттик орган болуп саналат.

Отчеттук мезгил ичинде 6132 контролдук буйруктун ичинен 269 документ аткаруу мөөнөтүн бузуу менен аткарылып, 2021-жылга салыштырмалуу 84 бирдикке, же -24% пайызга азайган.

Тапшырмаларды өз убагында аткарбоонун негизги себептеринин арасында айрым мамлекеттик органдардан маалыматты алуунун бир кыйла кечиктирилиши, ошондой эле изилденип жаткан материалдардын көп көлөмү же татаалдыгы бар.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги 554 иш-чарадан турган Министрлер Кабинетинин 2023-жылга иш-чараларынын көлөмдүү планын кошкондо, Министрлер Кабинетинин Иш-чаралар пландарынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча үзгүлтүксүз иштерди жүргүзүүдө.

Жылдык планды иштеп чыгуу боюнча кыйла көлөмдүү жана эмгекти көп талап кылуучу иштерди жүргүзүү, ошондой эле мамлекеттик органдардын контекстинде Пландын аткарылышын андан ары мониторингдөө жана талдоо жүргүзүү зарылдыгын эске алып, автоматташтыруу жана Маалыматты алууну жана иштетүүнү жөнөкөйлөтүү, ошондой эле убакытты үнөмдөө үчүн жогоруда аталган процессти санариптештирүү абдан актуалдуу болуп калды.

Жогоруда айтылгандарга байланыштуу, ЭКМ Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигин тийиштүү техникалык талаптар менен үзгүлтүксүз отчетторду жүктөө жана алуу үчүн автоматташтырылган маалыматтык системаны тез арада иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырат. Ошондой эле мамлекеттик органдарда документ жүгүртүү менен иштөө үчүн Инфодокс СЭД программасын өркүндөтүүсү зарыл.

2023-жылга төмөнкү иш-чаралар пландаштырылууда:

- квартал сайын, жарым жылдыкта жана жылдын аягында Министрликтин коллегиясынын жыйналыштарын өткөрүү;

- министрликтин аткаруу жана эмгек тартиптеринин аткарылышына көзөмөлдү туруктуу негизде күчөтүү;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргыз Республикасынын Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы жөнүндө» токтомунун, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы  маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө» токтому, «Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамынын» негизинде мамлекеттик кызматка биринчи жолу кирген министрликтин кызматкерлерин иш кагаздарын жүргүзүү боюнча окуудан мезгил-мезгили менен өткөрүү. 

- зарылчылыкка жараша "Инфоком" мамлекеттик ишканасына "Инфодокс" СЭД программасынын ишин жакшыртууга көмөк көрсөтүү.

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу