Экономика министрлигинин башчысы: КР ЕАЭБда бул - бул бир жолку эмес, келечекте өлкөнүн өнүгүүсүнүн жаңы, интеграциялык моделине өтүү

Новости
02-Декабрь 2019-ж.
4971

Бишкекте “Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдигинде: жыйынтыктар, тажрыйба жана перспективалар” аттуу практикалык конференция өтүп жатат, ал Азия өнүктүрүү банкынын КР ЕАЭБ менен интеграцияга адаптациялануу мезгилинде мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү жана тобокелдиктерди азайтуу боюнча долбоорунун колдоосу менен КР Экономика министрлиги тарабынан уюштурулган.

Конференцияда Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко, Жогорку Кеңештин депутатарты Акылбек Жапаров, Каныбек Иманалиев, Экономика министри Санжар Муканбетов ж. б. сөз сүйлөштү.

КР Экономика министрлигинин башчысы КР ЕАЭБдеги интеграциясынын жыйынтыктарын белгилеп жатып, Кыргызстан интеграция процесси ийгиликтүү өткөндүгүн маалымдады.

Негизги жыйынтык тышкы факторлордун таасири өтө жагымсыз шарттарда Кыргыз экономикасы жалпысынан алганда таңууларсыз жана кыйроолорсуз өттү. 4 жылда ИДПнын орточо жылдык өсүшү Биримдиктин шарттарында 2010-2014-жж. Биримдикке киргенге чейин болгон деңгээлден төмөн болгон эмес, 4, 1%.

Мүмкүн болгон сценарийге ылайык, бул мезгилде ИДПнын орточо жылдык өсүшү 2,4% дан жогору болжолдонгон.

Ушул эле мезгилде ИДПнын калктын жан башына көрсөткүчү номиналдык түрдө дээрлик 22% өстү жана 2018-жылы Кыргызстандын ЕАЭБге киришине чейин 2014-жылы жетишилген калктын жан башына дээрлик 92 миң сомго салыштырмалуу 71,5 миң сомду түзгөн.

Инфляциянын деңгээлине келсек, Кыргызстан ЕАЭБге киргенден баштап, керектөө баалары тарыхый жактан минималдуу деңгээлде болгон. Башкача айтканда, Кыргызстандын ЕАЭБге кирүүсү, айрым эксперттер – аналитиктер ички рынокто орду толгус керектөө бааларынын өсүшүн 20% дан жогору жана андан жогору болгондугуна карабастан, баалардын олуттуу жогорулашына алып келген жок. Ошентип, мүмкүн болгон сценарий боюнча инфляциянын деңгээли жылына орточо 9, 4% чегинде болжолдонгон.

Иш жүзүндө 2015-2018 - жылдар үчүн бул көрсөткүч бир жылда орточо 2, 9% ды түздү, бул керектөө рыногун толтурууга байланыштуу.

Ошентип, ЕАЭБ өлкөлөрү үчүн белгиленген босоголук мааниге карата бул көрсөткүчтүн сандык мааниси Кыргыз Республикасы тарабынан ашык болгон эмес.

Ошол эле учурда, Биримдикке киргенге чейин бул көрсөткүч 2011-2014 - жылдардын аралыгында бир кыйла жогору болду, жылына орточо 8,4%.

Андан ары, Биримдикке киргенге чейинки макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуунун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналган мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынын өлчөмү 2010-2014-жылдары 3,5% деңгээлинде болгон. Иш жүзүндө 2015-2018-жылдары бул көрсөткүч ЕАЭБ жөнүндө келишимдин алкагында (ИДПга карата 3% дан көп эмес) максаттуу багыттан ашып кеткен жана жылына орточо ИДПга карата 2,6% ды түзгөн.

ИДПга карата тышкы карыздын деңгээли 4 жыл ичинде Кыргызстандын Евразия биримдигинде интеграциясы орточо 54,7% чегинде болду жана 2018-жылдын 31-декабрына карата бул көрсөткүчтүн мааниси Олуттуу кыскарды жана 48,0% ды түздү, ошондой эле ЕАЭБ максаттуу багыттарынан ашпайт (50% дан ашык эмес).

Акыркы 9 жылдын ичинде Кыргызстан тышкы соода чөйрөсүндө өнүгүүнүн үч мезгилин баштан кечирди: 2010-2013 - жж. сооданын өсүшү; 2014-2016-жж. төмөндөө жана 2017-2018-жж. сооданы калыбына келтирүү.

2010-2013-жылдарда тышкы соода көлөмүнүн өсүшү товарлардын импортунун эсебинен камсыз болгон, ал 2010-2013-жылдары 70,5% түзгөн. Ошондуктан, импорттун өсүшүнүн басымдуу болушу соода балансынын терс сальдосун тарыхый деңгээлге алып келди, ал 2012-2013-жылдарда ИДПга карата 54-55% ды түздү.

2014-2016-жж.мезгили тышкы сооданын, биринчи кезекте, товарлардын импортунун кескин түшүшү менен мүнөздөлдү. 2014-жылы төмөндөө бир аз эле болгон (4,7%), бирок 2015 жылы соода 26% га төмөндөгөн жана 2016-жылга карата гана туруктуу болгон.

2014-2016-жж.төмөндөө эки негизги фактордон улам болгон: (i) 2014-2015-жылдары ЕАЭБдин чек арасында бажы контролун күчөтүү жана ЕАЭБ өлкөлөрүндө жана (ii) бир катар коңшу өлкөлөрдө валюталардын девальвациясы. Кыргызстанда валюта үчтөн бири менен девальвацияланып, ал эми Казакстанда жана Россияда 100% түзүлдү. Сомдун алмашуу курсунун төмөндөшү импорттун төмөндөшүнө алып келди, ал эми Казакстан жана РФ менен алмашуу курстарынын өзгөрүшү кыргыз товарларынын экспортунун азайышына таасирин тийгизди.

2017 – жылы ЕАЭБ өлкөлөрү Кыргыз Республикасынын Тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндө дээрлик 39% (2016-жылы-37%) ээлеп турушкан. Ошол учурдан тартып соода тез арада калыбына келе баштады.

Натыйжада, ЕАЭБ кошулгандан кийин соода балансынын терс сальдосунун көрсөткүчү өлчөмүндө түзүлдү (-2,8 млрд.) бир жылдын ичинде орточо, ал эми ЕАЭБга киргенге чейинки бул көрсөткүчтүн мааниси бир аз көбүрөөк болгон (-3 млрд.

Азыркы учурга карата ири жана ийгиликтүү ишкерлердин абсолюттук көпчүлүгү билим алуу жана бул үчүн зарыл ресурстарды бөлүп берүү менен ЕАЭБ шарттарына адаптациялоо маселелерин чече алышкандыгы позитивдүү болуп эсептелет. Оор кырдаалда негизинен чакан бизнесте калууну улантууда.

Ошондуктан, ишкерлерди, өзгөчө чакан бизнес субъекттерин чек аралык консультациялык колдоого интеграциялоо тууралуу жалпы билим берүү аспектилеринен ЕАЭБ рыногуна товарларды алып өтүүдө конкреттүү проблемаларды чечүү боюнча өтүү пландаштырылууда.

Бирок кыйынчылыктарга карабастан чакан жана орто ишканалардын (ЧОИ) кошкон салымынын салыштырма салмагы өлкөнүн ИДПсына төмөндөгөндүктөн жана жылына орточо 40,5% ды түздү, алар ЕАЭБга киргенге чейин болуп келген болжолдуу деңгээлде кала берет.

Ошону менен бирге чакан жана орто ишкерлерден салыктык түшүүлөрдүн салыштырма салмагы Кыргызстандын ЕАЭБге мүчөлүгүнүн 4 жылдык мезгили үчүн 2014-жылга карата дээрлик эки эсеге (44,4% дан ИДПга карата 22,4% га чейин) төмөндөдү. Бул факт түздөн-түз көмүскө ишмердүүлүк жана бул сектордогу салыктык администрациялоонун төмөн сапаты тууралуу айтып турат. Ошондуктан, патенттерди акырындык менен баш тартуу боюнча министрлигинин сунушу оор, бирок зарыл чара деп ойлойм!

Ошондой эле министр Кыргызстандын ЕАЭБ кирүүсү Кыргызстандын ЕАЭБ менен интеграциялануу этабында бизнести колдоо үчүн фискалдык саясатты маанилүү либерализациялоо жолу боюнча баруусуна бюджет үчүн тобокелчиликтер менен барууга мажбурлагандыгын маалымдады.

Натыйжалар тууралуу белгилеп, С. Муканбетов бажылык түшүүлөр, сооданын абалы менен күзгү, жагымсыз 2015-2016-ж. ылайык, 2015-жылы бажы жыйымдары 25%га чейин кыскарганын билдирди. Бирок 2018-жылга карата бажы төлөмдөрүнүн деңгээли дээрлик 42 млрд.сомду түздү жана 2014-жылдын деңгээлине чейин дээрлик калыбына келтирилген. Жыйынтыгында, ЕАЭБге киргенден кийин бажы түшүүлөрүнүн жылдык орточо көлөмү 34 млрд.сомдон бир аз сумманы түздү, ал эми ЕАЭБге киргенге чейин жылына орточо 30 млрд. сом гана болду.

2010-2018-жылдар мезгилинде салыктык түшүүлөр боюнча жалпысынан өсүштүн оң динамикасы сакталат. Бирок, ЕАЭБге кошулганга чейин салык жыйымдарынын орточо жылдык көлөмү 32,5 млрд.сомду түздү, ал эми күчүнө киргенден кийин бул көрсөткүч дээрлик 2 эсеге көбөйдү жана жылына орточо 65 млрд. сомду түздү.

Техникалык жөнгө салуу маселелерине кайрылып, С.Муканбетов Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ курамына кириши менен ЕАЭБдин техникалык регламенттери түздөн-түз колдонулуу болуп калгандыгын белгиледи. Бүгүнкү күндө Биримдиктин алкагында ЕАЭБдин 48 техникалык регламенттери кабыл алынып, алардын ичинен Кыргыз Республикасында 41 - Техникалык регламент колдонулат, ал эми 7-техникалык регламенттер 2019-2022-жылдар мезгилинде күчүнө кирет.

ЕАЭБдин техникалык регламенттерин кабыл алуу менен Кыргызстандын аймагында ЕАЭБдин алкагында берилген шайкештик сертификаттарынын саны 5 эсеге көбөйгөн, ал эми катталган шайкештик жөнүндө декларациялардын саны 10 эсеге көбөйдү, бул техникалык регламенттердин талаптарына ылайык келген, ЕАЭБ рыногуна жүгүртүүгө чыгарылган продукциянын камтылуусу жөнүндө күбөлөндүрөт.

Ошондой эле, 2019-жылдын июль айына карата ЕАЭБдин бирдиктүү реестрине сертификациялоо боюнча 14 орган жана Кыргызстандын 33 сыноо лабораториялары киргизилген.

Улуттук лабораториялык инфраструктура олуттуу түрдө модернизацияланган, ошол эле учурда лабораториялардын техникалык компетенттүүлүгүнүн орточо деңгээли 15% ашык болгон.

Бирок, азыркы учурда иштеп жаткан негизги милдет болуп, ЕАЭБ бирдиктүү реестрине киргизилген сыноочу лабораториялардын арасынан Кыргызстандагы бир дагы лаборатория аткара албаса, сыноолордун толук спектрин камтыйт. Изилдөөлөр жалпы үлүшү тийиштүү техникалык регламенттерде белгиленген 70-80% дан ашпаган көрсөткүчтөр боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.

Мындан тышкары, бүткүл республика боюнча малдарды идентификациялоо жана байкоо системасына киргизилген ири мүйүздүү малдын негизги санын идентификациялоо аяктады.

2015-жылдан азыркы мезгилге чейин ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин аймагы боюнча өткөрүлүп келген контролго алынуучу товарларды өндүрүүнү, кайра иштетүүнү жана сактоону ишке ашырган Кыргыз Республикасынын уюмдарынын жана адамдарынын бирдиктүү реестрине 80 ишкана киргизилген.

Үстүбүздөгү жылдын апрелинде ветеринардык көзөмөл (контролдоо) системасынын эквиваленттүүлүгүн таанууга жетишилген, бул ЕАЭБ ишканаларынын реестринде жергиликтүү ишканалардын өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизет. Бул жакынкы убакта Кыргыз Республикасынан ЕАЭБ өлкөлөрүнө жаныбарлардан алынган продукцияны ташып келүүнүн өсүшүн күтүүгө тийиш дегенди билдирет.

Бул бөлүктө министр өлкөнүн ички рыногунда ЕАЭБ өлкөлөрүнөн алынып келинген продукциянын коопсуздугун көзөмөлдөө, ошондой эле жооп берүү чаралары жана ички өндүрүүчүнү коргоо планында тартипти орнотуу үчүн көзөмөлдөө органдарынын ишин күчөтүүнүн зарылдыгын белгиледи.

Жыйынтыгында министр С. Муканбетов пессимисттик божомолдорго жана адаптациялык мезгилдин татаалдыгына карабастан, Кыргызстан экономикалык өсүштүн оң динамикасын жылына орточо 4% дан ашуун сактоого жана жалпысынан макроэкономикалык туруктуулукту кармап турууга жетишкендигин белгиледи.

ЕАЭБдин улуттуктун үстүндөгү эрежелерин биздин өлкөнүн улуттук мыйзамдары менен шайкеш келтирүү процесси ийгиликтүү жылдырылууда.

ЕЭКтин деңгээлинде өлкөнүн кызыкчылыктарын коргоо боюнча сүйлөшүүлөрдө мамлекеттик органдардын компетенттүүлүгүнүн деңгээли олуттуу өскөн.

Россиядагы жана ЕАЭБ мүчө башка өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын абалынын жакшырышы жана эмгек мигранттарынын трансферттеринен түшкөн пайдалар интеграциянын талашсыз натыйжасы болуп калды.

Кыргыз Республикасынын ири интеграциялык натыйжаларын төмөндөгүдөй болжолдоого болот: бирдиктүү энергетикалык рынокту түзүүдөн; ЕАЭБ санариптик күн тартибин илгерилетүү боюнча пайда; 2025-жылга карата кызмат көрсөтүүлөрдүн жана капиталдын бирдиктүү рыногун түзүү.

Ошону менен бирге сакталып турган соода тоскоолдуктарынын шарттарында ЕАЭБ менен интеграциялоодо экспорттук потенциалды күчөтүүдөн күтүлүп жаткан пайда болжолдоону кыйындууда. Бул милдетти ырааттуу жана конструктивдүү чечүү керек.

Кыргызстандын ЕАЭБга интеграцияланышы бардык деңгээлдерде мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндөгү да өзгөрүүлөрдү талап кылат. Азыркы учурда башталган администрациялык-аймактык реформа экономикалык өнүгүү процессин башкаруунун натыйжалары үчүн жетекчилердин натыйжалуулугун жана жоопкерчилигин жогорулатуу максатын көздөйт. Ошону менен бирге, бизнестин башкаруу институттары менен өз ара иштешүүсү ЕАЭБ рыногунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен түзүлүшү керек, - деп жыйынтыктады министр.

Эки күндүк практикалык конференция үстүбүздөгү жылдын 2-3-декабрларында Бишкек ш. “Орион” отелинде өтөөрүн белгилей кетүү керек.

Конференциянын негизги максаттары: ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжаларын жана КР ЕАЭБге катышуу мезгили ичинде алынган интеграциялык натыйжаларды талкуулоо; тажрыйба алмашуу, сунуштарды иштеп чыгуу жана проблемаларды чечүү боюнча макулдашылган резолюцияны кабыл алуу, анын ичинде соода тоскоолдуктарын четтетүү маселелери.

Мындан тышкары, пленардык сессиялардын алкагында төмөндөгү актуалдуу темаларда талкуулоолор болот: ЕАЭБтин экономикалык өсүшүн тездетүү үчүн өбөлгөлөр; инновациялык технологияларды биргелешип өздөштүрүү жана ишке киргизүү, ЕАЭБтин санариптик күн тартиби; бирдиктүү өнөр жай саясатын жана энергия ресурстарынын рыногун түзүү; эмгек мигранттарын, анын ичинде алардын иштөө шарттарын эркин которуштуруу жана бирдей баалуу социалдык кепилдиктер менен камсыздоо; кызматтардын жана капиталдын бирдиктүү рынокторун түзүү, ЕАЭБтин үчүнчү өлкөлөр менен соода-экономикалык кызматташтыгын кеңейтүү.

[1] ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык, инфляциянын деңгээли жылдык туюнтмада бул көрсөткүч эң төмөнкү мааниге ээ болгон мүчө мамлекеттеги инфляциянын деңгээлинен 5 пайыздык пункттан ашпоого тийиш.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу