Жетекчилик
Амангельдиев Данияр Джолдошевич

Министр

 • Телефон:прием. +996 (312)62-05-35
 • Fax:+996 (312) 66-18-37
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg

 • Телефон:+996 (312) 62-05-35 доб. +108
 • Fax:+996 (312) 66-18-37
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg
Усенбекова Айнура Доктурбаевна

Министрдин орун басары

 • Телефон:+ 996 (312) 62-05-35 доб. +345
 • Fax:+ 996 (312) 66-18-37
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg
Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич

Министрдин орун басары

 • Телефон:+996 (312) 62-05-35 доб. +107
 • Fax:+ 996 (312) 66-18-37
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg

 • Телефон:+996 (0312) 62-05-35 доб. +216
 • Fax:+ 996 (312) 66-18-37
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg

 • Телефон:+996 (312) 62-05-35 доб. +245
 • E-mail:mail@mineconom.gov.kg
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу