Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө Келишим
Келишим
2 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу
КРнын мыйзамы №111
3 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсүнүн Тартиби
Тартип Постановление Правительства Кыргызской Республики №263
4 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Евразия экономикалык комиссиясы менен өз ара иштешүүсү жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын жыйындарында кароо үчүн документтерди даярдоонун регламенти жөнүндө ЖОБО
Жобо Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2016 года № 263
5 Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын ("жол картасын") ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү тууралуу
Токтомдор №445
6 Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча иш-чаралардын планын ("жол картасын") жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ
Буйрук №575-р
7 Евразия экономикалык комиссиянын ишинин Регламенти
Регламенттер Утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета N 98
8 Кызмат көрсөтүүлөр, мекеме жана иш аркылуу сооданы жөнгө салуу Эрежелери
Эреже Утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета № 24
9 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасы тарабынан 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык союзу жөнүндө келишимди, Евразия экономикалык союзунун укугуна кирген айрым эл аралык келишимдерди жана Евразия экономикалык союзунун органдарынын актыларын колдонуу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу ПРОТОКОЛ
Протокол
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу