Социалдык-экономикалык өнүгүү

2018-жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча региондордо жаңы ишке кирген ишканалар жөнүндө маалымат (жүктөө)

2018-жылдын январь-октябрь айларынын жыйынтыгы боюнча региондордо жаңы ишке кирген ишканалар жөнүндө маалымат (жүктөө)

2018-жылдын январь-октябрында региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары боюнча маалымат (жүктөө)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу