Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарынын тизмесин аныктоонун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-июлунда № 359, кабыл алынган токтому.
359
2 Баткен облусун өнүктүрүү жана калкка колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы №302-р токтому менен «Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо» долбоору, бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 60 ай болуп саналат.
2022-05-31 302-т
3 "Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы
2023-12-29 ПЖ № 370
4 Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин тескемеси
2024-02-15 РП № 21
5 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому
2024-02-07 № 52
6 Райондук деңгээлдеги социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуунун стратегиялык пландоо методологиясын бекитүү жөнүндө
№ 01
7 "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы
2024-02-07 УП № 24
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу