Региондорду өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана баалоо
5882

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, КРӨнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо.docx

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдер менен бекитилген максаттуу көрсөткүчтөрүнө жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландоо.docx

КР Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому жана КР Экономика министрлигинин 2020-жылдын 15-сентябрындагы № 99 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга Биримди.pdf

Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.10.2020-ж. № 354-б буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө мониторинг жүргүзүү системасы.pdf

Кыргыз Республикасынын региондорунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүн баалоо Методикасы, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 14.12.2020-ж. № 130 буйругу менен бекитилген.pdf
Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу