Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү болжолу
24875

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү. (жүктөө pdf)

2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолу жөнүндө. (жүктөө pdf)

2020-2021-жылдарга жана 2022-2027- жылдарга болжол ИДПны түзгөн тармактардын өсүш темптери (скачать pdf)

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу