2005-2023-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөр динамикасы
9222

2005-2011-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөр динамикасы (ГКЭД классификациясы боюнча , 2-версиясы) (жүктөп алуу).pdf

2013-2023-жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөр динамикасы (ГКЭД классификациясы боюнча , 3-версиясы) (жүктөп алуу).pdf

Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу