Аданбаев Бердимамат Аданбаевич

КР ЭМге караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборунун директору

  • Телефон:+996312620590
  • Fax:0312 62-37-90
  • E-mail:mail@mineconom.gov.kg

Эмгек жолу: 1984-1997-жжСССРдин 50 жылдыгы атындагы ЭВМ Фрунзе заводу (азыр “Жанар” АК): 3,2,1 категориядагы инженер - конструктор; башкы адисзаводдун филиалында башкы инженер. 

1997-2004-жж. - КР Өкмөтүнө караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча мамлекеттик инспекциясы: машина куруу комплексинин продукцияларын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспектор; машина куруу комплексинин продукцияларын сертификаттоо боюнча эксперт.

2004-2010-жж. - Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, соода жана туризм министрлиги (КР Экономика министрлиги): шайкештикти баалоо боюнча бөлүмдүн башкы адиси; шайкештикти баалоо боюнча бөлүмүнүн башчысы - техникалык жөнгө салуу жана өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу башкармалыгынын начальнигинин орун басары.

2010-2011-жж. - Экономикалык тескөө министрлигине караштуу Метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы: директор.

2011-2015-жж. - КР Экономика министрлгиТехникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын начальниги.

Кошумча билими:

1989-ж. Львов, Украина - Жетектөөчү кызматкерлердин жана адистердин квалификациясын жогорулатуу институту.

2002-ж. Бишкек, Кыргыз Республикасы

Россиянын Мамлекеттик стандартташтыруу, метрология жана сертификаттоо академиясынын Кыргыз филиалы.

2005-ж., 2007-ж., 2008-ж., Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Кыргыз Республикасынын стандартташтыруу жана метрология улуттук институтунун Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борбору.

Адистештирилген курстар:

2000-ж., Анкара шаары, Түркия

TSE. Автосервис кызматынын сертификаты.

2006-ж., Чолпон-Ата шаары, Кыргыз Республикасы

UNESCO-UNEVOC, Социалдык өнөктөштүк жана техникалык билим берүү.

2009-ж., Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

ECO-UNIDO. Эларалык соода, продукциянын сапаты, метрология жана стандартташтыруу боюнча адистештирилген курстар.

2009-ж., Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

Техникалык регламенттер-техникалык жөнгө салуу системасындагы ченемдик укуктук документтер.

2009-ж., Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

ECO-UNIDO. Лабораторияларды аккредитациялоо боюнча адистештирилген курстар.

2009-ж, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

Техникалык жөнгө салууда сапат стандарттарын колдонуу.

2010-ж., Женева шаары, Швейцария

БУУ ЕЭК. Техникалык ченемдөө жана рынокту жөнгө салууну көзөмөлдөө жана стандартташтыруу.

2010-ж, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы

TSE. ISO31000 боюнча менеджмент тобокелдиги.

2014-ж., Стамбул шаары, Түркия.

СФС чаралары боюнча заманбап талаптар.

Сыйлыктары: Кыргыз ССР элдик чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн комитетинин диплому; Кыргыз аккредитациялоо борборунун Ардак грамотасы; Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, соода жана туризм министрлигинин Ардак грамотасы; “Экономиканын отличниги” төш белгиси; Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы.

Онлайн кайрылуу