Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 4-июну № 268

Кыйыр салыктар боюнча отчет чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө


"Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынаөзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин ченемдерин ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын10жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-апрелиндеги № 234 "Кыйыр салыктар боюнча салык отчетунун, товарларды ташып келүү жана кыйыр салыктарды төлөө жөнүндө арыздын, акциздик товарларды алдыдагы алуу, товарларды ташып келүү (ташып кетүү) жөнүндө кабарлоонун формаларын жана аларды толтуруу тартиптерин бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыйыр салыктар боюнча отчеттун формасын толтуруу жана берүү тартибинде:

61-3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

61-4-пунктундагы "360" цифралары "359" цифралары менен алмаштырылсын;

61-5-пунктундагы "361" цифралары "360" цифралары менен алмаштырылсын;

62-пунктундагы "361" цифралары "360" цифралары менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "КНСтен бошотулган импорт" 3-тиркемеси (FORM STI-123-003) ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-июлундагы № 491 "Кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы боюнча салык отчетунун формаларын, аларды толтуруу жана берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтомунатөмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кошумча нарк салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү тартибинде:

45-пунктунда:

4-пунктчасынын таблицасында "200-299 "Бошотулган жеткирүүлөр" бөлүмүндөгү "Импорттоочу өзү өндүргөн дандан КНСтен бошотулган унду жеткирүү" "223" коду жана позициясы күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2018-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет.


Премьер-министри


М. Абылгазиев


Тиркеме


"3-тиркеме


FORM STI-123-003

Кыйыр салыктар боюнча отчеттун "КНСтен бошотулган импорт" 3-тиркемеси


(Кагаз тγрγндѳгyсy юстиция министрлигинде )Онлайн кайрылуу