Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2018-жылдын 2-апрели № 35

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

257-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 14-1-пункт менен толукталсын:

"14-1) банк жабдуулары (банкоматтар, POS-терминалдар, төлөм терминалдары жана банк киоскалары);".

2-берене.

Ушул Мыйзам 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет жана 2022-жылдын 31-декабрына чейин колдонулат.


Кыргыз Республикасынын Президенти


С.Жээнбеков
2018-жылдын 28-февралында


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынганСурамжылоо
Онлайн кайрылуу