Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору

Аталган Мыйзам долбоорунун максаты жана маселеси жеке жактар тарабынан үчүнчү мамлекеттердин аймагынан жеке колдонуу үчүн унаа каражаттарын импорттогон учурда ашыкча салык жүгүн азайтуу жана унаа каражаттарын паркын жаңылатуу

Онлайн кайрылуу