Экономика министрлигинин мамлекеттик кызматтары

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү Реестрине ылайык (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 10.02.2012-ж. № 85 токтому менен бекитилген), министрлик 12 мамлекеттик кызматтарды көрсөтөт

Онлайн кайрылуу