Ченемдик укуктук актылар
ID Аталышы
1 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө
КРнын мыйзамы 139
2 Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө
Токтомдор 85
3 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө
Токтомдор 603
4 Мамлекеттикжана муниципалдыккызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча НУСКАМА
Тартип 603 (39)
5 Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө
Токтомдор 303
6 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө
Токтомдор 26
7 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө
Токтомдор 637
8 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө
Буйрук 191-р
9 Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө
Токтомдор 129
Онлайн кайрылуу