Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин борбордук аппаратынын жана Аймактар аралык башкармалыгынын (мындан ары -Министрлик) мамлекеттик жарандык кызматтын административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кабыл алуу боюнча ачык сынакка катышкан талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү

Вакансии
09-Январь 2024-ж.


Өтчү жери: Бишкек ш., Чүй пр., 106, Кичи зал (3-кабат)

2024-жылдын 10-январы

Катышуучуларды каттоо паспорт менен жүргүзүлөт, эгерде жүйөлүү себептер менен паспорту жок болгон учурда (алмаштыруу же жоготууну ырастаган тиешелүү документтерди көрсөтүү менен) ишке ашырылат.


Административдик кызмат орундарынын башкы тобу боюнча:

макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Жумалиева Ыкыбал Камбаралиевна

9:20

2

Оморов Эркинбек Темирбекович

3

Сырдыбаев Айбек Жайчибекович

4

Эралиева Жазгул Мухтаровна

5

Чыныбаев Исламбек Адамкулович
Административдик кызмат орундарынын улук тобу боюнча:

макроэкономика, мониторинг, пландаштыруу, талдоо жана баалоо, региондук саясатты өнүктүрүү чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Мыктыбекова Айдана Мыктыбековна

9:20

2

Оморов Эркинбек Темирбекович

3

Сырдыбаев Айбек Жайчибекович

4

Чыныбаева Римма Кубанычбековна

5

Чыныбаев Исламбек Адамкулович


соода саясаты чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Насирдинова Зарина Кулубековна

10:00
Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты


Байгашкаева Мадина Замирбековна

10:00


Тупчибаева Асель Абдуманнаповна

мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө:

техникалык жөнгө салуу жана метрология чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Бегалиева Жибек Бактыбековна

10:30

2

Калыбеков Улукман Асанович


укуктук колдоо жана экспертиза чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Кубатбекова Айзат Кубатбековна

10:30

2

Нурманбетов Слан Нурманбетович

3

Насиров Аким Кенешбекович

4

Эркинбаев Урматбек Эгенбердиевич
Административдик кызмат орундарынын башкы тобу боюнча:

укуктук колдоо жана экспертиза чөйрөсүндө:


Ф.А.А.

Өткөрүү убакыты

1.

Алымкулов Саид Садыгалиевич

11:00

2

Кубатбекова Айзат Кубатбековна

3

Кожогулов Чубак Эркиндикович

4

Нурзак кызы Татына

5

Тыналиева Рахат Бейшенбековна

6

Чекиров Актан СултановичP.S. Кийинки турга өтпөй калган сынактын катышуучуларынын бир айдын ичинде документтерин алууну өтүнөбүз.


Предложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу