Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 446 "Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө КАБАРЛОО

Объявления
24-Май 2023-ж.

2023-ж. 24- майы

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги 

укуктук жөнгө салууну талкуулоонун башталгандыгы жана кызыкдар жактардан сунуштарды чогултуу жөнүндө кабарлайт.

  1. Чечилишине сунушталган жөнгө салуу багытталган проблемалардын сыпаттамасы (мүмкүн болгон учурда тийиштүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү келтирүү): 

Долбоор электрондук белгини пайдаланууга жана текшерүү белгилерин бузуунун тартибине карата жол-жоболук маселелер боюнча эрежелерди киргизүүнү карайт. Өлчөө каражаттарын жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн бөгөттөө коргошун, пластик пломбалар же пломбалоочу сургуч менен пломбалоо мүмкүнчүлүгү аркылуу механикалык коргоону колдонуу менен ишке ашырылат. 

Электрондук коргоо каражаттары болгон учурда өлчөө каражаттарын орнотууга жеткиликтүүлүк паролду, атайын түзүлүштү, кокус кодду орнотуу аркылуу бөгөттөлөт

Кийинки текшерүүдө пломбаны бузуу аныкталса, жараксыздыгы жөнүндө акт түзүлөт жана 3 жумушчу күндүн ичинде сертификаттын көчүрмөсү метрологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик органга жиберилет. 

Өлчөө каражаттарынын ээлери текшерүүнүн терс жыйынтыгында (ченөө каражатын жараксыз деп таануу) текшерүүчүлөрдүн эмгегине акы төлөөдөн көп учурда баш тарткандыгына байланыштуу өлчөө каражатын сыноо боюнча иштер аяктагандыгына карабастан, Кыргыз Республикасында өлчөө каражаттарын текшерүүнүн тартиби жөнүндө жобосунун 28-пункту "текшеринин жыйынтыгына карабастан" деген сөздөр менен толукталсын.

Токтомдун долбоорунда Текшерилүүгө тийиш болгон өлчөө каражаттарынын тизмеси жана өлчөө каражаттарын текшерүүнүн мезгилдүүлүгү (мындан ары - Тизме) актуалдаштыруу сунушталат. Тизме «Геометриялык өлчөөлөр» бөлүмү менен толукталат, ага жаңы өлчөө каражаттары: узундукту жана бурчту өлчөөчү каражаттар кирет. «Механикалык өлчөөлөр» бөлүмүнө эки өлчөөчү прибор кирет – бетондун бекемдигин өлчөөчү жана күч өлчөөчү приборлор, текшерүү жылына 1 жолу жүргүзүлөт.

Мындан тышкары, 38-пунктта Салмак өлчөөчү приборлор, түзүлүштөр Эскертүү тилкесинде бул приборлордун тактык мүнөздөмөлөрүнө карата талаптарды белгилеген Тизменин тиркемесине шилтеме берилет.

2. Сунушталган жөнгө салуунун максатын (мүмкүн болгон учурда тийиштүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү келтирүү) жана проблеманы чечүүнүн ыкмасын сыпаттоо:

Долбоор текшерилүүгө тийиш болгон өлчөө каражаттарынын тизмесин жана аларды текшерүү мезгилдүүлүгүн, ошондой эле өлчөө каражаттарын текшерүүнүн жол-жоболук маселелерин жаңылоо максатында иштелип чыгууда.

Көбүнчө ишеним эн тамгалары бузулат, буга байланыштуу электрондук белгилерди колдонуунун процедуралык маселелери жана текшерүү белгилерин бузуу тартиби боюнча ченемдер киргизилет.

Өлчөө каражаттарын текшерүүнүн терс натыйжалары менен, өлчөө каражаты жараксыз деп табылганда, көп учурда арыз ээлери аткарылган иштер үчүн акы төлөөдөн баш тартышат, буга байланыштуу текшерүүнүн жыйынтыгына карабастан бекитилген тариф боюнча текшерүүчүнүн эмгегине төлөнүүчү акы боюнча кошумча өзгөртүү киргизилет.

Жыл сайын Кыргызстанга жаңы өлчөө каражаттары алынып келинет, алар мамлекеттик жөнгө салуу тармагында колдонулат жана ошого жараша мезгил-мезгили менен текшерилип турушу керек.

Ошондой эле таразаларга карата талаптарды белгилөө зарылчылыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасында супермаркеттерде таразага тартуу, сыяктуу товардык операцияларда колдонулуучу тараза жабдууларынын тактыгына белгиленген талаптардын жоктугунан улам келип чыккан. көмүр, таңгактоочу буюмдар (цемент, кант жана башкалар), баалуу металлдар, медициналык максаттар үчүн адамдарды таразага тартуу ж. б. у.с.

Көп учурда, салмак боюнча такталбаган талаптардан улам, сатып алуучу менен сатуучунун ортосунда талаш-тартыштар пайда болот.

  1. Сунушталган жөнгө салуунун күтүлүүчү пайдасын жана артыкчылыктарын баалоо (мүмкүн болгон учурда тийиштүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү келтирүү);

Электрондук энтамганы пайдалануу жөнүндө жол-жобо маселелери боюнча ченемдерди жана текшерүү энтамгасын бузуп кирүүдө аракеттердин тартибин белгилөө энтамганы бөгөттөө үчүн жана энтамганы бузуп кирүүдө текшерүүчүнүн аракеттерин так аныктоого мүмкүндүк берет.

Тараза приборлорунун жана түзүмдүктөрдүн тактык мүнөздөмөлөрүн мыйзамдык негизде белгилөө сатып алуучулар менен сатуучулардын ортосундагы өз ара эсептешүүдөгү бардык пайда болгон көйгөйлөрдү жок кылат.

Киргизилген өзгөртүүлөр менен жаңы редакциядагы тизме жаңыланат.

4. Мүмкүн болуучу жагымсыз кесепеттерди баалоо (мүмкүн болгон учурда тийиштүү сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү келтирүү):

Тараза приборлорунун жана түзүмдүктөрдүн тактык мүнөздөрүн аныктоо тараза приборлорду жана түзүмдүктөрдү тактыгынын жогорку класс менен алмаштыруу зарылдыгына таасир этиши мүмкүн. 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъекттерин - адресаттарын мүнөздөө жана санын баалоо:

Бул көбүрөөк даражада көмүр кабыл алуу пункттарына, атап айтканда Бишкек ТЭЦине таасирин тийгизет жана көмүр казып алуу менен алектенген ишкерлерди коргойт, ошондой эле, акырында бардык тармактарда ишенимдүү өлчөө натыйжаларына жетишээрин белгилей кетүү керек.

6. Сунушталган жөнгө салууну киргизүүгө байланышкан потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгымдарын жана пайдаларын болжолдуу баалоо:

Ишкерлердин пайдалары жана чыгашалары колдонулган тараза приборлорунун жана приборлорунун классына жараша болот. Эгерде алар тиешелүү приборлорду колдонсо, анда аларды алмаштыруунун кажети жок, белгиленген класстан төмөн түзүлүштөрдү колдонууда чыгымдар класска ылайыктуу таразаларды алууга жумшалат.

7. Сунушталган жөнгө салууну киргизүүгө байланышкан республикалык/жергиликтүү бюджеттин чыгымдарын жана пайдаларын болжолдуу баалоо:

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ушул токтом долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарга алып келбейт. 


Кабарлоого төмөнкүлөр тиркелет:

1. Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолордун тизмеги:

- аталган проблемалар туура жана жөнгө салууну өзгөртүү жолу менен чечүүнү талап кылабы;

- аталган максат негиздүүбү, аткаруу үчүн маанилүүбү;

- проблеманы чечүү үчүн сунушталган ыкма (жөнгө салуу) кыйла артыкчылыктуу болуп саналабы;

- сунушталган жөнгө салуу кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;

- сунушталган жөнгө салуу кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс кесепеттер пайда болушу мүмкүн;

- проблеманы чечүүнүн кыйла натыйжалуу альтернативдүү ыкмалары барбы;

- сунушталган жөнгө салууга карата жалпы пикир.

Маселелердин тизмеги кеңейтилиши мүмкүн.

2. Сунушталуучу жөнгө салууну киргизүү зарылдыгын баалоого мүмкүндүк берген башка маалымат:

__________________________________________________________________

(тексттик сыпаттоо үчүн орун)

Кабарлоо маалыматын талкуулоо үчүн байланыштар жана мөөнөттөрү:

1. Сунуштар төмөнкүлөр аркылуу кабыл алынат:


- электрондук почта аркылуу

s.zholdosheva@mineconom.gov.kg

- почта дареги 

720002, Бишкек ш., Чуй проспекти, 106 (Техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгы)

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү

2023-ж. 7 -июну

3. Сунуштардын жана жооптордун реестрин иштеп чыккан органдын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2023-ж. 8-июнуПредложения по улучшению сайта
Онлайн кайрылуу